Search

De wereld in getallen digitaal

Organisatie

Organisatie van De wereld in getallen

Een duidelijk gestructureerd programma

Het jaarprogramma van De wereld in getallen is heel gestructureerd. Het bestaat uit 9 blokken van 4 weken. Elk blok is op dezelfde manier georganiseerd. Elke week staat 1 domein centraal. De week wordt afgesloten met de les ‘Test-je’. De vierde week geeft ruimte voor remediëring en herhaling. Na elk blok kun je een toets afnemen. Een blok wordt afgesloten met het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk Eureka. Ook kun je ervoor kiezen om de halfjaarlijkse toets af te nemen.

Organisatie van een blok

Een belangrijk kenmerk van De wereld in getallen is dat een nieuw doel in twee achtereenvolgende lessen wordt aangeboden. Elke les start met een Start-opgave om de voorkennis van de kinderen te activeren. Daarna volgt de instructie van het nieuwe lesdoel. In de tweede les werken de kinderen verder aan dit doel, soms met een accentverlegging of verdieping van de stof.


Elk blok bestaat uit 4 weken. De eerste 3 weken zijn basisweken. Hierin worden de hoofddoelen aangeboden, 2 stuks per week (in de derde week gaat het hoofddoel over meten en meetkunde). Elk hoofddoel is weer verdeeld in 2 lesdoelen. De lesdoelen worden in het basisdeel van de methode aangeboden: de lessen. Na de instructie verwerken de kinderen het lesdoel zelfstandig in de basistaak. Na het basisdeel gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met de ‘eigen taken’. Dit is het gepersonaliseerde deel van de methode, waarin de eigen taken door het systeem voor elk kind op maat worden klaargezet.


De laatste dag van elke basisweek (les 5 en les 10) is de les ‘Test-je’. De kinderen oefenen zelfstandig met de 2 nieuwe hoofddoelen van die week. In deze lessen heb jij als leerkracht tijd om de vorderingen van elk kind te observeren en eventueel extra basistaken toe te wijzen.


Organisatie van een les

De basislessen in De wereld in getallen komen steeds in ‘koppeltjes’ van 2 lessen. Dit heeft te maken met het hoofddoel dat in 2 lesdoelen is gesplitst. In elke les komt 1 lesdoel aan bod. De lesopbouw van 2 gekoppelde lessen is bijna hetzelfde.

De Eureka

Eureka is de naam van het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk, waarmee elk blok in De wereld in getallen wordt afgesloten. Het is ook Oudgrieks voor: ik heb het gevonden, ik héb het! En dat is precies waar Eureka op uit is. De kinderen zoeken op hun eigen niveau, individueel en samen, naar een oplossing die telkens verrassing, ontdekking of verwondering oproept. Hierbij worden veel 21e-eeuwse vaardigheden ingezet. Met Eureka wordt het wiskundig denken verder ontwikkeld en rekenen de kinderen met plezier.

Werken in combinatiegroepen

Met De wereld in getallen is het in combinatiegroepen niet meer nodig om de lessen te laten verspringen. Beide groepen maken dezelfde dag bijvoorbeeld les 1. Als de ene groep zelfstandig aan het lesonderdeel ‘eigen taken’ werkt is er tijd om de andere groep instructie te geven bij de les.