Search

De wereld in getallen digitaal

Didactiek

Didactiek van De wereld in getallen

Eén doel per les, één domein per week

Per les staat steeds één lesdoel centraal. In de eerste les van de week wordt een nieuw doel geïntroduceerd, krijgen de kinderen instructie en maken ze de verwerking. In de tweede les werken ze meer zelfstandig aan dit doel, soms met een accentverlegging of verdieping van de stof. In de volgende twee lessen wordt een nieuw doel uit hetzelfde domein aangeboden. Dit zijn dus maximaal twee doelen per week.

Titel: ERWD-modellen geïntegreerd

Het herkennen en aanpakken van ernstige rekenproblemen bij kinderen gebeurt met behulp van de 3 modellen uit het Protocol ERWD: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. In De wereld in getallen zijn deze modellen zichtbaar en onzichtbaar in de methode verwerkt: met pictogrammen, in de instructietekst en in de opgaven. Hierdoor worden ze als vanzelf toegepast. In de leshandleiding wordt dit steeds met pictogrammen zichtbaar gemaakt.

Drieslagmodel

Instructiemodellen

De wereld in getallen volgt het Directe Instructie-model als er daadwerkelijk iets nieuws wordt uitgelegd, zoals het aanleren van een nieuwe strategie. Bij de overige lessen wordt niet met instructie gestart. Hier maken de kinderen zelfstandig de eerste oefening, waardoor ze eerst zelf moeten nadenken over een rekenprobleem. De kinderen leren door de vragen die jij als leerkracht stelt bij de klassikale nabespreking en door het goede voorbeeld op het bord.

Strategieën

Elk kind start met de basisstrategie. Pas als het kind de basisstrategie volledig beheerst, kan het met een variastrategie aan de slag.

Doe-lessen meten en meetkunde

Elke les 13 van een blok in De wereld in getallen is een les meten en meetkunde. Dit zijn doe-lessen, waarin ervaren, verklaren en verbinden centraal staan.

Verwerking soms beter op papier: het werkboek

In de digitale versie van De wereld in getallen verwerken kinderen vrijwel alles digitaal. Er zijn echter opdrachten die beter op papier gemaakt kunnen worden. Aangezien digitalisering nooit een doel op zich mag zijn, kiezen we bewust voor verwerking op papier als het doel of onderdelen ervan zich hier het best toe lenen. Per jaargroep is er een papieren werkboek in twee delen. Het werkboek wordt alleen ingezet bij het leerkrachtgebonden deel. In het gepersonaliseerde lesdeel ‘eigen taken’ wordt het werkboek niet ingezet. Daarbij is het belangrijk om altijd denkpapier op de tafel van de kinderen te hebben liggen en ze aan te moedigen om dit actief te gebruiken. Hiervoor kun je de achterkant van het werkboek benutten: het rekenschrift.

Meer didactiek en organisatie

Hoofdfasenmodel