Search

Digitaal werken met De wereld in getallen

Het nieuwe rekenen begint hier

Eén vernieuwende visie op rekenonderwijs. Zó overtuigend, dat Malmberg het in alle nieuwe rekenmethodes toepast. Daarom biedt de nieuwste De wereld in getallen jou de allerbeste preventieve én uitdagende rekendidactiek. Wil jij bovendien digitaal lesgeven met de voordelen van het nieuwe leerplatform Bingel, dan is De wereld in getallen Digitaal dé methode voor jou. Het biedt je adaptieve en gepersonaliseerde lesdoelen en opgaven op maat voor elk kind. Het nieuwe rekenen begint hier!

  • Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend
  • Duidelijk gestructureerd programma
  • Eigen programma voor elk kind door de intelligente adaptiviteit van Bingel
  • Het beste resultaat voor ieder kind

Beoordelingspakket & proeflicentie Proeflessen

Nieuw: het katern Spelenderwijs leren rekenen met spel en beweging activiteiten voor groep 3! Beschikbaar in Bingel vanaf schooljaar 2021-2022.

De activiteiten in het katern passen binnen de doorgaande lijn van De wereld in getallen.

Daarom De wereld in getallen - basis digitaal

Allerbeste rekendidactiek

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Meer weten over de allerbeste rekendidactiek?

Lees de whitepaper


Duidelijk gestructureerd programma

Het programma van de wereld in getallen bestaat uit 9 blokken van 4 weken. Elke week krijgen de kinderen instructie over 1 domein. In elke les staat 1 doel centraal, en iedere les heeft dezelfde opbouw. Dit geeft jou en de kinderen houvast.

Eigen programma voor elk kind met Bingel

De software van De wereld in getallen draait op het succesvolle Bingel-platform met intelligente technologie. Het adaptieve systeem zet op basis van eerdere resultaten, de jaarplanning en relevantie van leerdoelen voor elk kind doelen en bijbehorende oefenstof op maat klaar. Bijvoorbeeld automatiseringsdoelen, herhalingsdoelen of plusdoelen. In Bingel krijgt een kind niet meteen een makkelijkere oefening aangeboden als het niet lukt, maar zorgt het systeem eerst dat kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel worden beheerst. Deze technologie is uniek in Nederland. Elk kind krijgt dus zijn eigen persoonlijk programma, gericht op maximale groei.

Het beste resultaat voor ieder kind

Met de aanvullende materialen bij De wereld in getallen bereik je het beste resultaat voor ieder kind. Nieuw is materiaal voor de kleuters. In de kleutermap Rekenplein zitten reken- en spelactiviteiten die je handig verbindt met het planningsformulier. Niet thematisch, dus eenvoudig in jullie eigen thema’s te integreren. Ook verschijnt er materiaal voor kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is: Rekenroute. Rekenroute gebruik je naast De wereld in getallen. Het is niet zomaar oefenen, maar een doorlopende leerlijn mét instructie, zodat de kinderen de rekenstrategieën gaan begrijpen en gemotiveerd blijven.

Brochure downloaden

Meer weten over De wereld in getallen?

Neem contact op met een van onze methodespecialisten.

Contact

Lesmateriaal

De digitale editie van De wereld in getallen is volledig digitaal, maar heeft een werkboek voor opgaven die beter op papier kunnen worden gemaakt, zoals de opgaven in de lessen meten en meetkunde. Het werken op papier is ook belangrijk, omdat jij als leerkracht direct kunt zien hoe een kind gerekend heeft. Het digitale pakket bestaat uit twee delen: een leerkrachtapplicatie voor jou en een leerlingapplicatie voor elk kind.
Blader door de werkboeken


Wil je liever op papier verwerken? Kies dan voor de nieuwe De wereld in getallen met een basis van papieren materialen, aangevuld met digibordsoftware en adaptieve oefensoftware.Digitaal werken

Onze kijk op digitaal werken

De leerkracht is de belangrijkste schakel in het onderwijsleerproces. Daarom ontwikkelt Malmberg leermiddelen die jouw gereedschap zijn, terwijl jij de regie voert in het klaslokaal. Onder meer uit onderzoek van John Hattie blijkt dat een goede instructie door de leerkracht een groot effect heeft op het leren van kinderen. Malmberg kiest daarom voor een aanpak waarbij het aanbieden van een nieuw leerdoel start met een heldere instructie door jou.

Opbouw van de rekenles

Het online leerplatform Bingel kent een basisdeel en een gepersonaliseerd deel. Beide delen nemen de helft van een les in beslag. In het basisdeel krijgen alle kinderen een interactieve directe instructie van jou als leerkracht over 1 lesdoel. Vervolgens verwerken de kinderen dat lesdoel in een adaptieve basistaak in Bingel. Het systeem analyseert de resultaten aan de hand van zogenaamde peiltaken. Op basis hiervan zet Bingel elke week voor ieder kind een serie taken klaar in het gepersonaliseerde deel.

Volgen de resultaten van elk kind

Bingel biedt je talloze momenten en middelen om de vorderingen van elk kind tijdens de les te volgen. Tijdens de instructie en instapoefening observeer je of de instructie is begrepen. Als de kinderen zelfstandig werken aan de taken kun je de resultaten live volgen in de online leerkrachtapplicatie van Bingel. En tijdens de wekelijkse les ‘Test-je’ zie je of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en kun je direct ingrijpen als dat nodig is.

Didactiek en organisatie

Als leerkracht heb jij een belangrijke rol. De wereld in getallen erkent dit. De adaptieve technologie is een hulpmiddel om op elk moment inzicht in de resultaten te hebben, maar jouw observaties en kennis over het kind bepalen de didactische keuzes die jij voor elk kind maakt. Daarnaast vindt De wereld in getallen het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, zodat ze grip en zicht hebben op hun individuele leerontwikkeling. Dit gebeurt onder andere doordat de kinderen in de applicatie hun eigen groei kunnen volgen.Inhoud


De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

Lees meerDidactiek


De laatste inzichten zijn in de methode verwerkt: de ERWD-modellen, 21e eeuwse vaardigheden en adaptieve technologie.

Lees meerOrganisatie


Het jaarprogramma bestaat uit 9 blokken van 4 weken. Elke week staat 1 domein centraal. De week wordt afgesloten met de les ‘Test-je’.

Lees meer
Differentiatie


Alle middelen om elk kind de aandacht te geven die het verdient. De beste rekenbasis voor sterke én zwakke rekenaars.

Lees meerOpbrengstgericht werken


Jouw observaties en kennis bepalen de didactische keuzes die jij voor elk kind maakt.

Lees meerDoorgaande lijn


Voor een goede rekenbasis is het werken in een doorgaande lijn essentieel.

Lees meer

Pakketten en prijzen

Alle materialen van De wereld in getallen die je jaarlijks nodig hebt zijn gebundeld in een pakket. Er zijn twee pakketten. Beide met blended leren als uitgangspunt.

  • Met het pakket Basis papier verwerken kinderen de lesstof in werkboeken en is er digibordsoftware en oefensoftware bij.
  • Het pakket Basis digitaal gaat uit van digitale verwerking en heeft er twee kleine werkboekjes bij voor oefeningen die beter op papier gemaakt kunnen worden.

Je maakt elk schooljaar, voor elke groep, een keuze voor een pakket. Het pakket bevat alle benodigde materialen per kind per jaar en kost 36 euro. Materialen waarvan je als school zelf wilt bepalen hoeveel je die bestelt, zijn los bestelbaar. Bekijk de pakketten en de materialen die los bestelbaar zijn in de catalogus. Bestellen doe je bij je educatieve dienstverlener.

Catalogus De wereld in getallen - Basis digitaal

Of bekijk de catalogus De wereld in getallen - Basis papier

Probeer De wereld in getallen - basis digitaal

Benieuwd naar de nieuwe digitale De wereld in getallen? Probeer de methode dan uit in je eigen klas. Je kunt de proeflicentie en het bijbehorende beoordelingspakket aanvragen via onderstaande knop. We werken hard aan het aanvullen van de software. Je ziet die aanvullingen direct verschijnen zodra ze af zijn. Voor jaargroep 3 t/m 5 is nu een eerste indruk beschikbaar. De overige jaargroepen volgen snel.

Proeflicentie & beoordelingspakket

Proeflessen

Referentiescholen

Wil je weten wat andere scholen vinden van De wereld in getallen? Bel dan zelf met een school. Er is er altijd wel een bij jou in de buurt die met De wereld in getallen werkt.

Bel of mail een school

Goed om te weten