Search

Handelingsgericht werken

Bij het werken met groepsplannen staat de cyclus handelingsgericht werken centraal.

Op de afbeelding is te zien op welke wijze dit model op het groepsoverzicht en groepsplan van Station Zuid is toegepast.

Meer didactiek en organisatie