Search

Organisatie

in Karakter

Organisatie


Jaarprogramma

Karakter heeft 4 perioden van 7 lesweken en een toetsweek. In totaal biedt de methode dus lesstof voor 32 weken. Met dit jaarprogramma geeft Karakter je rust en ruimte in het schooljaar. De uitloopweken kun je naar eigen inzicht inplannen.

 

Weekprogramma

Een les technisch of vloeiend lezen duurt 30 minuten. De weekindeling is als volgt:

  • in groep 4 en 5: 4 x 30 minuten
  • in groep 6: 2 x 30 minuten
  • in groep 7 en 8: 1 x 30 minuten

In groep 4 en 5 ligt de nadruk op technisch lezen. Vanaf groep 6 neemt de aandacht voor vloeiend lezen naar verhouding toe. In groep 7 en 8 staat het vloeiend lezen centraal en is een onderhoudsprogramma en herhalingsprogramma voor technisch lezen opgenomen. De aandacht voor leesbevordering en literatuureducatie is door de jaren heen constant: 1 les van 45 minuten per week.

 

Lesopbouw technisch en vloeiend lezen

Een les technisch of vloeiend lezen duurt 30 minuten. Een nieuw technisch leesdoel wordt aangeboden in twee opeenvolgende lessen die samen een geheel vormen. Oudere doelen worden consequent opgefrist met woordrijen en flitsen. In de eerste les staat de instructie aan de basisgroep centraal, in de tweede les de instructie aan de plusgroep en begeleide verwerking van de zwakke lezers. Elke tweede les wordt altijd afgesloten met samenlezen: duo-lezen bij technisch lezen en theaterlezen bij vloeiend lezen.

 

Lesopbouw leesbevordering en literatuureducatie

Een les leesbevordering of literatuureducatie duurt 45 minuten. In de ene week staat een literatuureducatiedoel centraal, in de andere week sluit de les leesbevordering op dit doel aan.

Een literatuuredecatieles heeft altijd een leerdoel en de leesbevorderingsles heeft altijd een belevingsdoel.

 

Toetsmomenten

Er zijn vier toetsmomenten per jaar met een woordtoets en een teksttoets op twee niveaus: voor de basisgroep en de plusgroep . De toetsen zijn signalerend en niet normerend van aard. Met het onderdeel Toetsen in het nieuwe platform Bingel kun je de resultaten per kind eenvoudig in kaart brengen.