Search

Leerlijnen

in Karakter

Leerlijnen

Karakter sluit perfect aan op het aanbod voor het aanvankelijk lezen en ontwikkelt de benodigde technische leesvaardigheid als randvoorwaarde voor het begrijpend en studerend lezen. De lessen zijn opgebouwd vanuit de leerlijnen:

  1. technisch lezen
  2. vloeiend lezen
  3. leesbevordering en literatuureducatie

Technisch lezen

De leerlijn technisch lezen sluit volledig aan op de tekstkenmerken van de nieuwe Cito AVI en DMT (versie 2018). Elk leerjaar is erop gericht dat alle kinderen minimaal twee AVI-niveaus halen en de pluskinderen minimaal twee AVI-niveaus hoger.

 

Vloeiend lezen

Een kind leest pas vloeiend als het tijdens het lezen niet alleen decodeert, maar wanneer het met hoorbaar begrip leest. De verschillende aspecten van vloeiend lezen zoals het lezen van leestekens, klemtoon en intonatie worden herhaald aangeboden. En de teksten zijn precies op maat geschreven bij het lesdoel. Het technisch leesniveau staat de kinderen dus niet in de weg.

 

Leesbevordering en literatuureducatie

Uniek aan Karakter zijn de compleet uitgewerkte lessen leesbevordering en literatuureducatie voor de hele groep. Een onderwerp wordt telkens behandeld in twee opeenvolgende lessen: eerst een les literatuureducatie waarin de kinderen kennismaken met een aspect uit de jeugdliteratuur, zoals karakterontwikkeling of de kenmerken van detectiveverhalen, en daarna een leesbevorderingsles over hetzelfde onderwerp. In de leesbevorderingsles staat het samenwerken, praten over boeken, centraal. Op die manier worden de kinderen literair vaardig gemaakt en ontwikkelen ze een persoonlijke leessmaak. Dit heeft een positief effect op hun leeshouding.