Search

Didactiek

in Karakter

Didactiek


Eén doel per les

Er is één leesdoel per leestekst en per les, gedurende twee opeenvolgende lessen. Dat lesdoel staat duidelijk in het leeswerkboek en de kinderen gaan er gericht mee aan de slag.  Met woord- en zinsoefeningen en met een leesteksten op maat. Deze manier van werken is effectief omdat elke vaardigheid verschillende eisen stelt aan instructie, oefenen, inhoud en niveau van de teksten waarmee geoefend wordt. En hij is motiverend: door elke vaardigheid gericht te onderwijzen is de kans het grootst dat alle kinderen, dus ook de zwakke lezers, succeservaringen opdoen.

 

Effectieve instructie voor elk kind

In Karakter wordt de leerkrachttijd zoveel mogelijk ingezet voor de hele groep. Dat gebeurt door de zwakke en gemiddelde lezers zolang mogelijk bij elkaar te houden. Ook is er in het lesmodel ruimte om instructie te geven aan de kinderen van de plusgroep. Zo kan elk kind profiteren van een effectieve instructie.

 

Zien dat je stappen maakt!

Er is een persoonlijk meetmoment aan het begin en aan het einde van de les. Aan het begin van de les lezen de kinderen een tekst met woorden van het leesdoel en markeren tot hoe ver ze zijn gekomen. Aan het einde van de les lezen ze de begintekst opnieuw. Ze zien dat ze nu door gerichte oefening verder komen, ze hebben echt stappen gemaakt.

 

Variatie verveelt nooit

De verschillende werkvormen in Karakter zorgen voor afwisseling en vergroten de betrokkenheid van de kinderen. Ze gaan in uitdagende timeroefeningen de strijd aan met zichzelf en ze kunnen ze in samenleesvormen als duo-lezen en theaterlezen laten zien wat ze kunnen. De zwakste lezers bereiden de rol met de leerkracht voor en krijgen bij het spelen een belangrijke rol in het verhaal. Deze variatie zorgt voor succes en maakt elke lezer enthousiast!

 

Samenhang Malmberg-methodes

Bij ‘Even opfrissen’ in Karakter worden telkens de categorieën aangeboden die kort daarna in de spellingmethodes Taal actief en Staal aan bod komen. Gebruik je nog meer methodes van Malmberg op school, dan zie je dat Karakter op dezelfde herkenbare manier is georganiseerd: de opzet van de handleidingen, de software en werkvormen voor samenwerkend leren bijvoorbeeld. Deze samenhang maakt Karakter vertrouwd, zorgt voor tijdwinst en een hoger leerrendement.