Search

Combinatiegroepen

en Karakter

Combinatiegroepen


De doelen van de lessen technisch lezen herhalen en verdiepen zich door de jaren heen, en die herhaling is waar mogelijk elk jaar op hetzelfde moment gepland, zodat de je de instructie, begeleide inoefening en afsluiting van de les aan beide groepen tegelijk kunt geven. De verwerking doen de kinderen vervolgens op hun eigen niveau.

Hetzelfde geldt voor de lesdoelen voor vloeiend lezen: deze lesdoelen zijn zelfs één op één hetzelfde door de jaren heen. En voor wat betreft de werkboeken leesbevordering: alle kinderen in de combinatiegroep werken in hetzelfde werkboek, je geeft de les aan de hele groep tegelijk. Zo leren de kinderen echt van en met elkaar.