Search

Grip op lezen

Didactiek en organisatie

Grip op lezen laat je niet meer los!

Met herkenbare teksten in een speelse vormgeving houdt Grip op lezen de aandacht vast. Een compacte methode die staat voor resultaat, leesplezier en gemak.

Bekijk de leerlijnen

Teksten en woorden

Grip op lezen leert kinderen de meest uiteenlopende teksten te begrijpen, herkennen en interpreteren.
Zo lezen ze gedichten en verhalen, maar ook nieuwsartikelen, reclameteksten en gebruiksaanwijzingen.

Bij moeilijke woorden geeft Grip op lezen uitleg, zodat kinderen hun woordenschat uitbreiden. Ook leren ze de tekstbegrippen die nodig zijn voor begrijpend en studerend lezen.

Kerndoelen en referentieniveaus

Grip op lezen behandelt alle kerndoelen voor begrijpend en studerend lezen.

Ook de nieuwe referentieniveaus 1S/2F komen aan bod. En dat alles met slechts 1 les per week.

Strategieën

Grip op lezen is een compacte methode, vooral dankzij de efficiënte didactiek.
Kinderen leren begrijpend en studerend lezen met de 7 evidence-based leesstrategieën.

Zo krijgen ze handvatten om elke tekstsoort te kunnen lezen en interpreteren. En elk jaar bouwen ze hun begrip verder uit volgens het concentrische model.

Opbouw en planning

Het leerjaar is overzichtelijk verdeeld in blokken. Iedere les heeft een vaste opbouw.

Bovendien is Grip op lezen bijzonder geschikt voor combinatiegroepen. Dit komt vooral door de afwisseling van leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken.

Handig differentiëren

Grip op lezen maakt differentiëren makkelijk.

Met bijvoorbeeld preteaching, verlengde instructie en extra opdrachten. Zo geef je elk kind de aandacht die het nodig heeft.

Combinatie met Leeslink

Wil je de lesboeken graag aanvullen met actueel materiaal via het digibord? Combineer Grip op lezen dan met Leeslink!

Ook kun je Grip op lezen in de onderbouw gebruiken en in de bovenbouw onze methode Leeslink.

Toetsen en remediëren

Elke vijfde les neem je een toets af. Deze sluit inhoudelijk aan bij de methode en is qua vorm vergelijkbaar met de toetsen die Cito gebruikt.

Het resultaat geeft duidelijk aan of een kind de leesstrategieën beheerst. Is dit niet het geval? Dan kun je de remediëringslessen inzetten.

Toon alle gestelde vragen