Search

Makkelijk organiseerbaar en niet-thematisch

Inhoud van Rekenplein

Organisatie rekenactiviteiten

Rekenplein telt 5 blokken rekenactiviteiten per jaar. De rekenactiviteiten behandelen de domeinen tellen en getalbegrip en meten. Elk blok duurt 6 weken en heeft zijn eigen katern in de handleiding. Er zijn 3 rekenactiviteiten per week van 20 minuten. In totaal zijn er dus 90 rekenactiviteiten per jaar. De overige 2 dagen in de week zijn optioneel in te zetten voor herhaling of activiteiten uit de spelkaternen. De oefeningen voor herhaling staan bij de rekenactiviteiten beschreven. Elk rekendoel komt in elk blok terug (concentrisch), dus doelen worden continu herhaald.

Organisatie speelwerktijd

Ook de activiteiten voor in de speelwerktijd van Rekenplein zijn in 5 katernen per jaar verdeeld. De spelkaternen zijn:

• Atelier

• Bouwen

• Ontdekken

• Buiten

• 5-minutenspelletjes

Alle domeinen komen in de katernen aan bod. Het domein meetkunde is volledig opgenomen in de spelkaternen. Elk spelkatern bevat ook achtergrondinformatie over de specifieke kleuteraanpak: de manier waarop kleuters leren. Bij een activiteit in het spelkatern Bouwen krijg je bijvoorbeeld informatie over: hoe heten de bouwblokken, welke technieken kun je uitvoeren, hoe kun je de kinderen begeleiden en hoe maak je met materialen een krachtige leeromgeving? Bij een activiteit over vouwen in het spelkatern Atelier krijg je bijvoorbeeld informatie over de namen van verschillende vouwvormen en het ruimtelijk inzicht, de opbouw in de leerlijn en hoe je kunt differentiëren.

Het planningsformulier

De activiteiten uit de spelkaternen zijn niet voor een dag, maar worden voor een langere periode van dagen of weken ingezet. Jij kiest de activiteiten die je met de kleuters in die periode wilt doen.