Search

Peuterplein

Organisatie en ontwikkelingsgebieden

Makkelijk werken met Peuterplein

Leuk en leerzaam voor kinderen, makkelijk voor jou als leraar. Dat is Peuterplein kort samengevat. Peuterplein stimuleert alle ontwikkelingsgebieden. Het plezier van spelen en ontdekken staat voorop. Stap voor stap werk je samen met de kinderen naar de einddoelen toe. Peuterplein is ontwikkeld volgens de richtlijnen voor Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). Het pakket is daarvoor erkend door het NJI.

Flexibel werken met thema’s en activiteiten

Peuterplein is opgebouwd uit 8 aansprekende thema’s met lesstof voor 3 tot 4 weken. Een thema heeft 16 activiteiten die afwisselend 5 tot 30 minuten duren. De volgorde van de thema’s en activiteiten bepaal je zelf.

De thema’s van Peuterplein:
- lente
- zomer
- herfst
- winter
- water
- je lichaam
- familie
- huisdieren

Doelgericht werken aan ontwikkeling

Bij elke activiteit in Peuterplein staat 1 ontwikkelingsgebied centraal. Zo kies je zelf waar je aandacht aan besteedt.
Hebben kinderen extra tijd nodig voor rekenen of beweging? Dan kies je gewoon een activiteit die daarbij hoort.

De activiteiten van Peuterplein doe je met de hele klas (tot 15 kinderen) of in een kleine groep van 4 of 5 kinderen.

Zo makkelijk werkt Peuterplein

Met behulp van de duidelijke beschrijvingen kun je zo aan de slag met Peuterplein. De methode is geschikt voor horizontale en verticale groepen. De thema's en activiteiten kun je in willekeurige volgorde inzetten.

Meer informatie
Toon alle gestelde vragen

Ontwikkelingsgebieden in het kort

Met Peuterplein stimuleer je alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Gebruik het pakket gemakkelijk in groepen van verschillende leeftijden en taalniveaus.

Meer informatie

Doorlopende lijn naar de basisschool

Peuterplein heeft een optimale doorlopende leerlijn naar kleuterpakketten zoals Kleuterplein, Schatkist en Piramide.

Een observatie- en overdrachtsformulier helpt bij de overgang naar het kleuteronderwijs. En als de peuters naar de basisschool gaan, fladdert handpop Raai de Kraai vrolijk mee van Peuterplein naar Kleuterplein.

Peuterplein voldoet aan VVE-richtlijnen

Peuterplein is ontwikkeld volgens de richtlijnen voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). Deze kwaliteitsrichtlijnen zijn opgesteld door het ministerie van OCW. Het pakket is erkend door het NJI.

De methode stimuleert peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek. Er is een doorlopende lijn naar Kleuterplein en naar andere methodes die voldoen aan de tussendoelen. Daarnaast betrekt Peuterplein ouders via ouderbrieven. Er zijn ook observatieformulieren die je kunt gebruiken bij oudergesprekken.

Wil je de methode gebruiken op je peuterspeelzaal of kinderdagverblijf in het kader van voorschoolse educatie? Neem dan contact op met de GGD van je gemeente voor advies.

Toon alle gestelde vragen

De Brandweerclub

Station Zuid is de naam van de methode. Maar het is ook de naam van een oude brandweerkazerne in het stadje Zummel. Daar beleven de hoofdpersonages Flo, Max, Tjeng, Anna en Melvin allerlei spannende avonturen.

De kinderen zijn net zo oud als de kinderen in de groep. Samen hebben ze De Brandweerclub opgericht. Je luistert naar hun belevenissen via de digibordsoftware. Dit motiveert kinderen om zelf te gaan lezen en over het verhaal te praten.

Als extra stimulans bevat het vervolgverhaal cliffhangers. Deze dagen de kinderen uit om thuis verder te lezen op debrandweerclub.nl. Zo draagt Station Zuid echt bij aan de leesbeleving en het enthousiasme van alle kinderen.

Toon alle gestelde vragen

Differentiatie en toetsen

Verschillen in tempo en niveau

Verschillen in tempo en niveau

De lesstof voor groep 5-8 is op 2 niveaus geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Om bepaalde kinderen meer uitdaging te bieden hebben alle thema’s van Naut Meander Brandaan niveau- en tempodifferentiatie.

Bij de niveaudifferentiatie spreek je een hoger denkniveau aan. Bij tempodifferentiatie zijn het vooral ICT-vaardigheden die een rol spelen. Voor die opdrachten heb je dus altijd toegang tot internet nodig.


De differentiatie blijkt daarnaast uit de manier waarop kinderen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. In stap 3 en bij de Uitdaging kunnen kinderen laten zien over welke vaardigheden en talenten ze beschikken en hoe ze zich hierin onderscheiden van anderen.

Toetsen van kennis en vaardigheden

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan toets je kennis én vaardigheden. Per thema heb je 2 momenten waarop je de kinderen kunt beoordelen.

Groep 5 t/m 8

1. Toetsen van kennis
Na les 1 t/m 4 maken de kinderen een toets over het hele thema. De thematoets bestaat uit 10 gesloten vragen. Kinderen bereiden de opdracht voor met het onderdeel ‘Leren voor de toets’ en de diagnostische toets ‘test jezelf’.

2. Toetsen van vaardigheden
Het beoordelen van vaardigheden doe je met de toepassingsopdracht de ‘Uitdaging’. Je beoordeelt zowel het eindproduct van de Uitdaging als de samenwerking. Kinderen reflecteren hierbij zelf op hun werk. Samen met jouw observaties vormt dit het eindresultaat.


De resultaten van de thematoets en de uitdaging geven een goed beeld van de capaciteiten en het niveau van een kind. De thematoets en de registratie van de Uitdaging kun je op papier of digitaal laten maken. Met beide vormen toets je dezelfde doelen.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 zijn er geen wereldoriëntatietoetsen. In groep 4 kun je het resultaat van de toepassingsopdracht gebruiken om vast te stellen of de kinderen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en kunnen toepassen.

Toon alle gestelde vragen