Search

Kleuterplein

Didactiek en organisatie

Een kant-en-klaar pakket met vrijheid voor eigen keuzes

Kleuterplein is de meest complete kleutermethode voor de instroomgroep, groep 1 en groep 2. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij, van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Kleuterplein werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen.

Alle domeinen van het kleuteronderwijs

Kleuterplein behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming.

Ook voor jou als leerkracht heeft Kleuterplein alles in huis. Denk aan hulpmiddelen voor observatie, registratie en ouderbetrokkenheid. Volg je liever je eigen weg? Dat kan. We geven je alle ruimte om zelf keuzes te maken.

Opbouwende leerlijnen

Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom hebben alle domeinen in Kleuterplein een volwaardige leerlijn en een duidelijk lesdoel per activiteit.

De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor stap ontwikkelen.

Ruimte om te kleuteren

Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken.
Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel.

Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen.
Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs.

Jaarplanning

Het jaarprogramma bestaat uit 4 periodes.
De thema’s zijn over deze periodes verdeeld in 2 themapakketten: ‘De seizoenen’ en ‘De wereld’. Je kiest per periode 2 thema’s, die niet uit hetzelfde pakket hoeven te komen.

Kies bijvoorbeeld in periode 1 voor het thema ‘Nieuw schooljaar’ uit ‘De seizoenen’ en het thema ‘Communicatie’ uit ‘De wereld’. Het schooljaar erna kun je dan de andere 2 thema’s uit periode 1 kiezen.

Opzet van een thema

Elk thema heeft dezelfde opbouw.
De doe-activiteit, de kringactiviteiten en de groepslessen zijn over de 3 themaweken verdeeld. Binnen de thema’s kun je naar eigen inzicht schuiven met de volgorde van activiteiten.

De zelfstandige activiteiten in hoeken en met ontwikkelingsmateriaal komen elke dag terug. Elke les in Kleuterplein heeft een vaste structuur en een duidelijk lesdoel.

Observatie en registratie

Kleuterplein heeft 3 hulpmiddelen om het gedrag en de prestaties van kleuters te observeren en registreren.

Dit zijn de instroomobservatie, het kleuterverslag en het observatie- en registratiesysteem. Hiermee volg je eenvoudig de ontwikkeling van kleuters en pas je zo nodig het vervolgaanbod aan.

Differentiatie bij Kleuterplein

Kleuterplein onderscheidt 3 niveaus: instroomgroep, groep 1 en groep 2.
Het aanbod is op die niveaus afgestemd. Elk thema heeft werkbladen speciaal voor de oudste kleuters. Zo maken we de overgang van groep 2 naar 3 wat makkelijker.

Sommige kleuters zijn in hun cognitieve ontwikkeling wat verder dan andere. Voor deze snellere kleuters zijn er extra uitdagende opdrachten. Deze spelen in op hogere denkniveaus.

Toon alle gestelde vragen