Search

Bingel update

Deze pagina geeft een update van de belangrijkste en meest recente aanpassingen in Bingel.


Aangepaste en toegevoegde blokken

Laatste update: 03-04-2020

We voegen continu nieuwe blokken toe voor Pluspunt en De wereld in getallen. Ook passen we verschillende blokken aan. Bekijk het overzichtMethodes
De wereld in getallen 5 - basis digitaal, Pluspunt 4 - basis digitaal, De wereld in getallen 5 - basis papier, Pluspunt 4 - basis papier - De wereld in getallen 4 oefensoftware – Pluspunt 3 oefensoftware

Resetten van oefeningen mogelijk

Datum 03-04-2020


De leerkracht kan op het digibord en in de hulpkit een lesstap met interactieve oefeningen resetten. Hiermee wordt het mogelijk om dezelfde uitleg nog een keer te geven.Methodes
De wereld in getallen 5 – basis digitaal, Pluspunt 4 – basis digitaal

Antwoordpogingen kind bekijken

Datum 03-04-2020


De leerkracht kan bij Volgen de eerste en tweede antwoordpoging van het kind inzien en het juiste antwoord. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld automatiseeroefeningen waar maar één poging is, dan is alleen de eerste antwoordpoging zichtbaar.Methodes
De wereld in getallen 5 – basis digitaal, De wereld in getallen 5 – basis papier, Pluspunt 4 – basis digitaal, Pluspunt 4 – basis papier, De wereld in getallen 4 oefensoftware, Pluspunt 3 oefensoftware, Kleuterplein oefensoftware

Vanuit handleiding resultaten bekijken

Datum 10-02-2020


Leerkrachten kunnen vanuit de digitale handleiding direct doorklikken naar het dashboard om de resultaten van de basistaak te volgen.Methodes
De wereld in getallen 5 – basis digitaal, Pluspunt 4 – basis digitaal


Toetsenbord verbergen

Datum 10-02-2020


Kinderen kunnen het toetsenbord dat verschijnt bij een oefening voortaan verbergen. Op deze manier is er meer ruimte zichtbaar voor de oefening. Het toetsenbord wordt bij een volgende oefening wel weer opnieuw getoond omdat er ook toetsenborden zijn met specifieke functies die niet op een normaal toetsenbord te vinden zijn.Methodes
De wereld in getallen 5 – basis digitaal, Pluspunt 4 – basis digitaal, De wereld in getallen 5 – basis papier, Pluspunt 4 – basis papier, De wereld in getallen 4 oefensoftware, Pluspunt 3 oefensoftware, Kleuterplein oefensoftware

Tussenkopjes bieden duidelijkheid

Datum 10-02-2020


Bij ‘Volgen’ is door middel van tussenkopjes duidelijk gemaakt waar de taken bij horen.Methodes
De wereld in getallen 4 oefensoftware, Kleuterplein oefensoftware

Wijziging beheerpagina ICT-coördinator

Datum 20-1-2020


Wanneer je op de beheerpagina komt, kun je direct de koppeling met Momento en een leerlingadministratiesysteem aanpassen en doorklikken naar de pagina ‘Schoolgegevens en licenties’.Methodes
De wereld in getallen 5 – basis digitaal, Pluspunt 4 – basis digitaal, De wereld in getallen 5 – basis papier, Pluspunt 4 – basis papier, De wereld in getallen 4 oefensoftware, Pluspunt 3 oefensoftware, Kleuterplein oefensoftware

Aanpassing feedback in Preview kind

Laatste update: 20-01-2020

In ‘preview kind’ zag de leerkracht feedback bij het onderdeel ‘Lessen - Samen met de leerkracht’, terwijl leerlingen dit (bewust) niet zien. Hierdoor werd de indruk gewekt dat er feedback gegeven wordt bij de klassikale oefeningen. De feedback is nu verwijderd. Leerkrachten zien weer hetzelfde bij ‘Lessen’ als de leerlingen.Methodes
De wereld in getallen 5 – basis digitaal, Pluspunt 4 – basis digitaalBingel-Momento koppeling gereed

Laatste update: 13-12-2019


Je vindt de oefenresultaten gemaakt op taken ook terug in Momento (let op: de resultaten uit “meedoen met de leerkracht” komen niet in Momento). Scholen die al een koppeling hadden gemaakt met Malmberg hebben automatisch nu ook de koppeling voor Bingel aanstaan.Methodes
De wereld in getallen 5 - basis digitaal, Pluspunt 4 - basis digitaal, De wereld in getallen 5 - basis papier, Pluspunt 4 - basis papier

Meer duidelijkheid voor leerkrachten met combinatiegroepen

29-11-2019

De leerkracht ziet voortaan in de browsertab de jaargroep van het product. Dit maakt het makkelijker voor leerkrachten met combinatiegroepen om met de verschillende browsertabs te werken. Methodes De wereld in getallen 5 - basis digitaal, Pluspunt 4 - basis digitaal, De wereld in getallen 5 - basis papier, Pluspunt 4 - basis papier

Vage aantekeningen op het digibord

13-11-2019

Eerder is een verbetering doorgevoerd voor aantekeningen op het digibord. Deze aanpassing blijkt toch niet goed te werken en is daarom teruggedraaid. Je kunt last hebben van versprongen aantekeningen hierdoor en ook kun je weer vage aantekeningen krijgen. We zien dat het probleem wel verbeterd is maar nog niet opgelost. Dit wordt nu uitgezocht. Methodes Pluspunt 4 – basis papier, De wereld in getallen 5 – basis papier, Pluspunt 4 – basis digitaal, De wereld in getallen 5 – basis digitaal, Karakter

Vervolgtaken meenemen

13-11-2019

Wanneer kinderen vervolgtaken (verbeter-, automatiseer-, herhaaltaken) niet hebben gemaakt worden deze onthouden en in de week erna, of in het nieuwe blok meegenomen in de persoonlijke takenmix (Eigen taken). Ze hoeven hierdoor niet terug naar voorgaande weken. Peiltaken en taken waarmee de kinderen een start hebben gemaakt blijven wel staan. Methodes Pluspunt 4 – basis papier, De wereld in getallen 5 – basis papier, Pluspunt 4 – basis digitaal, De wereld in getallen 5 – basis digitaalSchrijven in digibordtool

28-10-2019

Maak voortaan ook aantekeningen bij de oefeningen op het digibord.

Methodes De wereld in getallen 5 - basis digitaal, Pluspunt 4 - basis digitaal

Resultaten overzichtelijker

28-10-2019

De volgorde van de resultaten in Volgen is nu dezelfde als de volgorde waarin kinderen oefeningen maken. Methodes De wereld in getallen 5 - basis papier, Pluspunt 4 - basis papier, De wereld in getallen 4 oefensoftware, Pluspunt 3 oefensoftware, Kleuterplein oefensoftware


Bingel ook op Safari in iOS9/10

18-10-2019

Bingel kan voortaan ook gebruikt worden op Safari in iOS 9/10. Methodes De wereld in getallen 5 - basis papier, Pluspunt 4 - basis papier, De wereld in getallen 4 oefensoftware, Pluspunt 3 oefensoftware, Kleuterplein oefensoftware

Verdwenen eilanden

01-10-2019

De eilanden die kinderen zagen bij het opstarten van Bingel zijn verborgen. Deze hadden (vooralsnog) geen functie. Methodes De wereld in getallen 5 - basis papier, Pluspunt 4 - basis papier, De wereld in getallen 4 oefensoftware, Pluspunt 3 oefensoftware, Kleuterplein oefensoftware


Aanpassingen in Eigen takenmix

01-10-2019

Plustaken worden weer getoond in de juiste groep. Vervolgtaken worden weer automatisch getoond. Dit ging eerder wel eens mis.

Methodes
De wereld in getallen 5 - basis digitaal, Pluspunt 4 - basis digitaal, De wereld in getallen 4 oefensoftware (groep 3-8), Pluspunt 3 oefensoftware (groep 3-8)

Zo werkt compacting

01-10-2019

De sessieduur (basistaak) wordt automatisch ingekort tot 5 minuten als een kind de eerste oefening binnen 1 minuut foutloos maakt.

Method
es
De wereld in getallen 5 - basis digitaal, Pluspunt 4 - basis digitaal