Search

Een nieuwe rekenmethode kiezen

Rekenmethodes vergelijken

Ben je op zoek naar een nieuwe rekenmethode? Vergelijk de methodes of vraag het beoordelingsmateriaal aan. De nieuwe edities van De wereld in getalllen en Pluspunt zijn sinds schooljaar 2019-2020 beschikbaar.

In de methodevergelijkwijzer lees je meer over de visie van Malmberg op rekenen en de belangrijkste kenmerken van de methodes De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4. We presenteren één visie op rekenonderwijs, verwerkt in twee methodes.

Methodevergelijkwijzer rekenen

De wereld in getallen

De wereld in getallen helpt jou om de didactische keuzes te maken waarop je kunt vertrouwen. En de kinderen? Zij krijgen de ruimte om hun eigen beslissingen te nemen en ze zien door de wereldse filmpjes dat rekenen overal om hen heen is. Zo zien ze het nut van rekenen. En dat motiveert!

Bestel je beoordelingsmateriaal

Lees meer over De wereld in getallen

Pluspunt

De nieuwe Pluspunt biedt een compact programma met ruimte voor maatwerk voor jouw eigen situatie. De methode geeft de kinderen inzicht in hun eigen leerproces en daagt ze uit met boeiende rekenprojecten. En jij houdt maximale controle over je rekenonderwijs.

Bestel je beoordelingsmateriaal

Lees meer over Pluspunt