Alle informatie over het werken met online lesmethodes

Veelgestelde vragen over gebruik online lesmethode

Beheer (voor de ICT-coördinator)

In beheeromgeving kan je onder ‘Resultatenkoppelingen’ een resultatenkoppeling activeren met ParnasSys, Easyrapport en SchoolOAS. Je kan hier ook een koppeling instellen met Momento.

 

Meer informatie vind je in de beheerhandleiding voor de ICT-coördinator. Deze vind je hier.

Een combinatiegroep moet handmatig gekoppeld worden aan een licentie omdat ons systeem de jaargroep niet automatisch kan herkennen.

 

Stappenplan:

 • Log in op Basispoort.

 • Klik bij Lesmateriaal op de methode.

 • Kies rechtsboven voor ‘Beheer’.

 • Klik op ‘Schoolgegevens en licenties’ onder het tabblad ‘Licenties.

 • Navigeer in het volgende scherm naar het tabblad ‘Licenties’.

 • Klik achter de juiste licentie op 'koppelen'.

 • Kies de juiste groep en klik op 'toevoegen'.

 • Herhaal dit voor de betreffende licenties/groepen.

 • Na maximaal 30 minuten is de software beschikbaar voor de leerlingen/leerkrachten.

Werkt een leerling het gehele schooljaar op het niveau van een ander leerjaar? Dan kan je de via de onderstaande stappen de software van een ander niveau voor hen beschikbaar maken.

Stroomt de leerling naar verwachting later in het schooljaar verder door naar de software van een ander niveau of werken er meerdere leerlingen op een eigen leerlijn? Neem dan contact op met onze helpdesk .

Stappenplan:

 • Log in op Basispoort.

 • Klik bij Lesmateriaal op de methode.

 • Kies rechtsboven voor ‘Beheer’.

 • Klik op ‘Schoolgegevens en licenties’ onder het tabblad ‘Licenties.

 • Navigeer in het volgende scherm naar het tabblad ‘Licenties’.

 • Klik achter de licentie van het juiste niveau op 'koppelen'.

 • Kies de groep van de desbetreffende leerling en klik op 'toevoegen'.
 • Herhaal dit voor de betreffende licenties/groepen.

 • Na maximaal 30 minuten is de software beschikbaar voor de leerlingen/leerkrachten.

Meer informatie vind je in de beheerhandleiding voor de ICT-coördinator. Deze vind je hier.
Bekijk op deze pagina onze systeemeisen.

Inloggen

Mijn Malmberg toont niet altijd de actuele methodes van de school. Het is niet mogelijk om deze methodes aan te passen. De materialen voor iedere methode zijn echter beschikbaar voor iedereen met een account.

 

Je vindt de juiste materialen door te kiezen voor ‘Alle methodes tonen’ of door op de homepage gebruik te maken van de zoekfunctie. Je ziet hier de zin: “Ik ben op zoek naar … voor de methode …”. In het eerste keuzevak kun je aangeven wat voor materiaal je zoekt. In het tweede keuzevak kies je voor de methode. Beide velden kunnen ook achteraf aangepast worden.

Laat de ICT-coördinator controleren of de softwarelicentie nog actief is en of jouw groep hieraan gekoppeld is.

Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Laat de ICT-coördinator controleren of de softwarelicentie nog actief is en of jouw groep hieraan gekoppeld is.

Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Bij een aantal softwareproducten moet de leerkracht de periode (blok, week of thema) starten om deze voor de kinderen toegankelijk te maken. De leerkracht van een combinatiegroep dient dit te doen voor beide leerjaren.

 

Stel je hebt een combinatiegroep 4/5. Je start dan voor de kinderen van jaargroep 4 de software van groep 4 en voor jaargroep 5 die van groep 5.

 

Zitten binnen jaargroep 5 één of meerdere kinderen die nog werken op het niveau van groep 4? Open dan de software van groep 4 en selecteer bij ‘Kies een groep’ groep 4/5 jaargroep 5 om de periode voor deze leerlingen te starten.

Gebruik software algemeen

Je vindt hier per methode de juiste softwarehandleiding. Ook de handleiding voor de beheerder is hier te raadplegen.
Op deze webpagina kan je aanmelden voor toekomstige webinars. Hier vind je ook de terugkijklinks.

Voor scholen die een licentie hebben voor de leerlingsoftware hebben we ervoor gezorgd dat tijdens de periode van afstandsonderwijs de leerlingsoftware van de volgende methodes op dit moment open staan voor thuisgebruik: 

 • Pluspunt 3 oefensoftware
 • Pluspunt 4
 • De wereld in getallen 4 oefensoftware
 • De wereld in getallen 5
 • Taal actief 4 oefen- en verwerkingssoftware
 • Staal oefensoftware
 • Lijn 3 oefensoftware
 • Oefensoftware topografie van Argus Clou, Meander en Meander 2
 • Oefensoftware Kleuterplein

Dit geldt zowel voor de huidige software als de vernieuwde software. Voor het instellen van de thuisinlog volg je het stappenplan via deze link, waarin dit wordt uitgelegd. De ICT-coördinator of groepsleerkracht kan de thuisinlog instellen.


Let op: het is van belang te weten dat er zowel van de school als van de ouders een actie nodig is om deze inlog op de juiste manier in te stellen. Hierna logt de leerling thuis in via https://thuis.basispoort.nl/

Er zijn meerdere opdrachtvormen met audio, maar er geen algemene voorleesfunctie ingebouwd voor kinderen met een leesbeperking.

Voor scholen die een licentie hebben voor de leerlingsoftware hebben we ervoor gezorgd dat tijdens de periode van afstandsonderwijs de leerlingsoftware van de volgende methodes op dit moment open staan voor thuisgebruik: 

 • Pluspunt 3 oefensoftware

 • Pluspunt 4

 • De wereld in getallen 4 oefensoftware

 • De wereld in getallen 5

 • Taal actief 4 oefen- en verwerkingssoftware

 • Staal oefensoftware

 • Lijn 3 oefensoftware

 • Oefensoftware topografie van Argus Clou, Meander en Meander 2

Dit geldt zowel voor de huidige software als de vernieuwde software. Voor het instellen van de thuisinlog volg je het stappenplan via deze link, waarin dit wordt uitgelegd. De ICT-coördinator of groepsleerkracht kan de thuisinlog instellen.


Let op: het is van belang te weten dat er zowel van de school als van de ouders een actie nodig is om deze inlog op de juiste manier in te stellen. Hierna logt de leerling thuis in via https://thuis.basispoort.nl/

Activeer eerst de software voor thuisgebruik in Basispoort. Lees op de site van Basispoort hoe je dit doet of bekijk hier de video. Bekijk in de handleiding van de betreffende software of het nodig is om een handeling te doen voordat je leerlingen kunnen werken met de software.
Nee, het is helaas niet mogelijk om het onderscheid te zien tussen opdrachten die kinderen thuis of op school hebben gemaakt. Alle resultaten staan bij elkaar.
Dit doe je door twee tabbladen te openen in je browser.

De wereld in getallen 5 - Pluspunt 4

We adviseren je om onze verdiepingswebinars terug te kijken. Deze vind je hier.
De leerkracht start het blok of de week waarin de leerlingen moeten werken. Wanneer de leerlingen de peiltaken hebben gemaakt, zet het adaptieve systeem op vervolgens op basis van het getoonde beheersingsniveau nieuwe Eigen Taken klaar. Gezien dat het systeem meer informatie verzameld, zullen de vervolgtaken steeds beter aansluiten bij het niveau van het kind.
Nee, de resultaten van dit schooljaar (2020/2021) worden gewist aan het einde van het schooljaar.
Wanneer je vroegtijdig een nieuwe week of blok start, kan dit ertoe leiden dat er geen nieuwe taken meer worden klaargezet in de huidige periode. Neem dan contact op met onze helpdesk m.v.v. de groep en van het blok/ de week die vroegtijdig is gestart.
Ja, je kan per leerling doelen klaarzetten mits deze al zijn behandeld in een peiltaak. Je leest hier meer over in de softwarehandleiding van de methode.
Je vindt deze documenten op Mijn Malmberg.
Je vindt deze documenten op Mijn Malmberg.
Nee, voor De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 is geen tijdelijke toetssoftware beschikbaar. Werk je hier met de optie ‘Basis papier’, dan kun je in dit schooljaar toetsen met de bijbehorende toetsboeken. Deze resultaten kun je handmatig invoeren in de Resultatenmonitor. Werk je met de optie ‘Basis digitaal’, dan is apart toetsen niet nodig, want met behulp van de peiltaken en de analyse heb je continu inzicht in het niveau per kind. Wil je bij ‘Basis digitaal’ toch toetsen, dan kun je dit schooljaar de toetsen bij de methode printen: de pdf met methodetoetsen staat in de blokinfo bij de digitale handleiding in Bingel.

Toetssoftware

Het digitale aanbod van Malmberg is volop in ontwikkeling. De vernieuwde toetssoftware is helaas nog niet klaar voor gebruik. Zoals je van ons gewend bent willen wij, ook met deze nieuwe toetssoftware, een goed en volledig product aanbieden. Om dat te garanderen hebben we nog meer tijd nodig om deze vernieuwde toetssoftware te ontwikkelen. We informeren je op deze website wanneer de toetssoftware klaar is voor:

 • De wereld in getallen 4 en 5

 • Pluspunt 3 en 4

 • Brandaan 2

 • Meander 2

 • Naut 2

 • Taal actief 4 taal en spelling

 • Staal taal

De vernieuwde toetssoftware wordt na livegang via Bingel aangeboden. Voor De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 geldt dat de licenties automatisch aan het digitale pakket toegevoegd worden wanneer de toetssoftware gereed is. Voor de overige methodes is het mogelijk om de vernieuwde toetssoftware gratis uit te proberen als deze klaar is.

Uiteraard kan er wel getoetst worden via de toetsboeken die leverbaar zijn via de educatieve dienstverlener. Deze kun je via hen bestellen.

Zodra de vernieuwde toetssoftware gereed is, brengen wij je direct op de hoogte.

De Malmberg resultatenmonitor blijft beschikbaar voor alle scholen die digibordsoftware afnemen van de desbetreffende methode. De toetsen die je op papier afneemt kunnen hierin worden geregistreerd

Afstandsonderwijs

Alle hard- en software-eisen vind je op deze pagina.
De leerlingsoftware zoals de oefen en verwerkingssoftware zijn thuis te gebruiken. Dit geldt alleen voor producten waarvoor je een licentie hebt. Dit is de software die je ook in de klas gebruikt.
Gebruik je het product nog niet en wil je toch gebruikmaken van de software, vraag dan een proeflicentie aan.
Activeer eerst de software voor thuisgebruik in Basispoort. Lees op de site van Basispoort hoe je dit doet of bekijk hier de video. Bekijk in de handleiding van de betreffende software of het nodig is om een handeling te doen voordat je leerlingen kunnen werken met de software.
Ja, dat kan. Vraag dan een proeflicentie aan.

Zelf instructiefilmpjes maken voor je klas zorgt ervoor dat je contact met de kinderen houdt. Daarnaast kun je ook digitaal inspelen op pedagogische behoeften van je groep. Ze herkennen jouw ritme in het lesgeven en je kan ook digitaal aandacht besteden aan behoeften van de groep.

Zorg wel dat je instructiefilms publiceert op een gesloten kanaal op YouTube of Facebook, waarop kinderen zich moeten abonneren om de filmpjes te zien. We vragen je de filmpjes te verwijderen als de situatie weer is genormaliseerd.

De antwoordenboekjes zijn er voor de leerkracht. Zo hou jij in de hand wat, wanneer en hoe de opdrachten worden gemaakt. Om zo vanuit de te maken opdrachten in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Ook op afstand hou je grip op het leerproces.
De antwoordenboekjes zijn er voor de leerkracht. Zo hou jij in de hand wat, wanneer en hoe de opdrachten worden gemaakt. Om zo vanuit de te maken opdrachten in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Ook op afstand hou je grip op het leerproces.
Ook als Malmberg houden we de maatregelen van de overheid en veiligheidsregio’s nauwlettend in de gaten. Wij acteren constant op deze maatregelen en op wat er speelt in het onderwijsveld. Mochten er nieuwe maatregelen aangekondigd worden, die invloed hebben op de manier van onderwijs geven, informeren we je verder via deze pagina.

Stuur een mail

Stel je vraag aan een van onze medewerkers, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Mail ons

Bel ons

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur. Bel ons op 073 628 8722.

Twitter

We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.
@malmberghelpt