Bingel update

Deze pagina geeft een update van de belangrijkste en meest recente aanpassingen in Bingel.

Resetten plustaken mogelijk

Datum: Januari 2022

Plustaken kunnen voortaan gereset worden. Dat betekent dat kinderen dezelfde taken nog een keer kunnen maken. Als leerkracht heb je in de Eigen taken bij Volgen een knop ‘wijzig’ om te kunnen 1. Toevoegen, 2. Verwijderen, 3. Resetten. Alleen taken die je kunt toevoegen, verwijderen of resetten komen in beeld.

 

Methodes: De wereld in getallen 5 – Basis digitaal, De wereld in getallen 5 – Basis papier, Pluspunt 4 – Basis digitaal, Pluspunt 4 – Basis papier

Update handleiding Slim Rekenblad

Datum: augustus 2021

Het Slim Rekenblad is verbeterd, van klanten kregen we wensen voor verbetering door. Die wensen gingen voornamelijk over het gebruik (de usability) van de applicatie. Deze klantwensen hebben we opgepakt en op basis daarvan is er tevens een nieuwe handleiding beschikbaar.

Methodes: De wereld in getallen 5, Pluspunt 4

Week starten voor één of enkele kinderen

Datum: april 2021

Leerkrachten kunnen voortaan voor één of enkele kinderen een week/thema/blok starten. Met deze nieuwe instelling hoeft de klas niet meer bij elkaar te blijven en kun je als leerkracht in de groep uitzonderingen maken. Naast de knop ‘start week’ zie je voortaan ook een knop ‘per kind’. Deze optie is begin april zichtbaar. Lees meer.

Methodes: De wereld in getallen 5 – Basis digitaal, Pluspunt 4 – Basis digitaal, De wereld in getallen 5 – Basis Papier, Pluspunt 4 – Basis papier, Pluspunt 3 oefensoftware, De wereld in getallen 4 oefensoftware,  Taal actief 4 verwerkingssoftware Taal, Taal actief 4 verwerkingssoftware spelling, Taal actief 4 oefensoftware spelling, Lijn 3 oefensoftware

Blokken/weken/thema's/taken afsluiten

Datum: januari 2021

Leerkrachten kunnen blokken/ weken/ thema’s/ taken (afhankelijk van de methode die gebruikt wordt) voortaan dicht zetten voor de kinderen via de knop Instellingen (linksonder in de software). Dat betekent dat de kinderen niet bij die opdrachten kunnen. Lees meer.

Methodes: alle methodes

Hulpkit beschikbaar voor kinderen

Datum: november 2020

Kinderen kunnen vanaf nu meedoen met de hulpkit van de leerkracht. Als de leerkracht de hulpkit open heeft staan, verschijnt bij de kinderen ook een knop ‘hulpkit’. Kinderen kunnen de oefeningen in de hulpkit maken op hun eigen apparaat.

Methodes: De wereld in getallen 5, Pluspunt 4

Gemakkelijker wisselen tussen browsertabs

Datum: november 2020

Naast de full-screen weergave is voortaan ook een digibordweergave binnen de browser mogelijk. Dat maakt het mogelijk voor leerkrachten om te wisselen tussen browsertabs, bijvoorbeeld voor combinatiegroepen.

Methodes: alle methodes

Berichten in Bingel

Datum: september 2020

Wanneer we nieuws hebben bij jouw methode(s) melden we dat in de software. Op deze manier kunnen we iedereen die met de methode werkt tegelijkertijd op de hoogte brengen van het nieuws. Je vindt de berichten onder de groepsaanduiding als je de software opstart.

Methodes: alle methodes

Verbetertaak direct zichtbaar in takenmix

Datum: augustus 2020

Wanneer een peiltaak een verbetertaak genereert, wordt deze direct zichtbaar voor het kind. Op deze manier kan een kind direct het resultaat verbeteren. Eventuele plustaken (de niet-gestarte) worden weggehaald door het systeem.

Methodes: oefensoftware De wereld in getallen 4, oefensoftware Pluspunt 3, De wereld in getallen 5 Basis papier, Pluspunt 4 Basis papier

Diepere analyse mogelijkheden

Datum: augustus 2020

Vanuit Analyse kun je doorklikken naar de volg-resultaten van de kinderen. Daarmee worden ook de resultaten op oefeningen en schermen inzichtelijk. De leerkracht kan de scores door deze inzichten beter interpreteren. 

Methodes: De wereld in getalen 5 Basis digitaal, Pluspunt 4 Basis digitaal

Niet oneindig plustaken

Datum: augustus 2020

Plustaken zijn voortaan gekoppeld aan een blok. Wanneer een kind alle plustaken behorende bij het blok waarin gewerkt wordt af heeft, worden er geen nieuwe meer getoond. Wel toont Bingel oudere plustaken die nog niet gemaakt zijn.

Methodes: De wereld in getallen 5 Basis digitaal, Pluspunt 4 Basis digitaal