Search

Webinars Vernieuwde software

Webinars vernieuwde software


Gebruik je de software van Malmberg dan hebben we je geïnformeerd dat deze wordt vernieuwd vanwege de uitfasering van Flash. Deze zijn uitgezonden tussen augustus en begin oktober 2020. Hieronder vind je alle terugkijklinks.

Data en tijden

Lijn 3 oefensoftware
Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.

Naut Meander Brandaan verwerkingssoftware
Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.

Taal actief spelling oefensoftware

Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.

Taal actief woordenschat oefensoftware

Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.


Taal actief oefensoftware speciale spellingsbegeleiding

Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.

Station Zuid oefensoftware

Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.

Staal spelling oefensoftware

Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.

Staal woordenschat oefensoftware

Wil je het webinar terugkijken? Kijk dan hier het webinar terug.


Kansen uit afstandsonderwijs