Search

Webinars afstandsonderwijs

Webinar Kansen uit afstandsonderwijs

Tijd om even stil te staan bij de ervaringen van afgelopen periode en na te denken over de toekomst! Welke kansen biedt afstandsonderwijs voor de toekomst? En met welke aandachtspunten moet je rekening houden?


Malmberg ondersteunt scholen bij het vormgeven van deze reflectie tijdens een webinar door Arjanne Hoogerman, onderwijskundige bij Malmberg. Het webinar vindt plaats op 10 juni om 14.30 uur.

Meer informatie en aanmelden


Verdiepingswebinars Verkorte leerroutes


Het is een illusie om te veronderstellen dat de oefenstof die op school wordt aangeboden in een thuissituatie dezelfde opbrengst heeft. Kinderen missen hun vertrouwde schoolomgeving, de kennis en capaciteit van ouders is beperkt en de instructie die op afstand wordt gegeven is niet optimaal. Een onderwijsdip ligt op de loer. Hoe kun je dit opvangen wanneer de scholen weer van start gaan? Door goed te kijken wat juist dan het beste aanbod voor de kinderen is op zowel pedagogisch als didactisch vlak.


Terugkijken verdiepingswebinars over verkorte leerroutes voor Lijn 3, De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4

In navolging van het webinar over verkorte leerroutes van 22 en 23 april hebben we op 6 en 7 mei twee verdiepingswebinars georganiseerd waarin we specifiek op de verkorte leerroutes voor Lijn 3 en de nieuwe rekenmethodes De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 zijn ingegaan.

Tijdens het webinar van Lijn 3 op 6 mei van 14.00 – 15.00 uur zijn we ingegaan op effectief technisch lezen met Lijn 3. Hoe geef je vorm aan de effectieve leesles? Welke keuzes maak je? Hoe zorg je dat kinderen van groep 2 straks goed kunnen starten? Met praktische voorbeelden vanuit Lijn 3.

Tijdens het webinar over De wereld in Getallen 5 en Pluspunt 4 op 6 mei van 15.30 – 16.30 uur zijn we onder andere ingegaan op de rekenmuur; hoe sterk is de rekenmuur en waarom kan je niet zomaar onderdelen overslaan? Hoe zorgt juist soms een stapje terug voor het beste resultaat.


Woensdag 6 mei, 14.00 - 15.00 uur: Verkorte leerroute Lijn 3 Terugkijken

Woensdag 7 mei, 15.30 - 16.30 uur: Verkorte leerroute nieuwe rekenmethodes Terugkijken

webinar afstandsonderwijs


Terugkijken webinar Verkorte leerroutes (22 en 23 april 2020)

Tijdens de webinars op 22 en 23 april hebben we je inzicht gegeven in welke ondersteuning verkorte leerroutes daarbij kunnen bieden. Welke keuzes kun je maken in het aanbod en wat zijn de aandachtspunten? Door in te zetten op efficiëntie en effectiviteit kun je weloverwogen de aangepaste leerroutes in je eigen onderwijspraktijk toepassen. De beschikbare onderwijstijd die daardoor vrij komt, geeft weer ruimte om in te kunnen spelen op sociaal emotionele behoeften van de kinderen.

In onderstaand document vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen verkorte leerroutes

Heb je het webinar gemist? Geen probleem. Via de link hieronder kun je het webinar terugkijken.

Terugkijken

Terugkijken webinar Afstandsonderwijs vraagt om visie (8 april 2020)

Hoe geef je als schoolteam vorm aan afstandsonderwijs? Welke keuzes maak je? Welke doelen stel je? Hoe maak je gebruik van verkorte leerroutes? Wat kun je doen om bij te dragen aan een veilige leeromgeving? Maar ook: hoe volg je de ontwikkeling van kinderen op afstand?

In dit webinar nemen we met je door hoe Malmberg je ondersteunt bij afstandsonderwijs. We geven je tips en handvatten om afstandsonderwijs in te richten, zodat het bij jullie schoolvisie aansluit.

Dit webinar heeft plaatsgevonden op woensdag 8 april. Heb je het gemist? Geen probleem. Via de link hieronder kun je het webinar terugkijken.

Terugkijken