Verbetering samenwerking partners

We hebben bij de tevredenheidsmeting van start schooljaar 2019 opmerkingen ontvangen over het inloggen, bestellen en activeren via andere systemen zoals basispoort, maar ook van materialen (zowel boeken als licenties) die geleverd worden door partners van ons. Jullie feedback is geregistreerd en deels al besproken met de betreffende partners. De processen worden nog beter op elkaar aangesloten om onze dienstverlening te optimaliseren.