Mogelijkheden voor taalonderwijs bij Naut Meander Brandaan

In de rubriek Gereedschap uit het vakblad JSW gaan onderwijsadviseur Vivian van Alem en taalspecialist Marieke Boers op zoek naar kansen om taalgericht zaakvakonderwijs te geven met een zaakvakmethode. In het februari 2017-nummer wordt de nieuwe generatie Naut Meander Brandaan onder de loep genomen.

Uit het artikel blijkt dat Naut Meander Brandaan vele mogelijkheden biedt om taalgericht zaakvakonderwijs te geven. Leerkrachten krijgen na het lezen van dit artikel inzicht op welke manier taaldoelen ondergebracht kunnen worden in de lessen. Ook hieruit blijkt weer dat de nieuwe generatie Naut Meander Brandaan een zaakvakmethode is die op verschillende manieren ingezet kan worden. Dankzij deze flexibiliteit kunnen scholen het zaakvakonderwijs vormgeven die past bij de doelen van de school.