Spelenderwijs leren rekenen

Interview met Margreeth Mulder

Hoe pas je spelend en bewegend leren toe bij jouw rekenles? Wanneer en waarom? Deze en andere vragen stelden we aan onderwijsadviseur Margreeth Mulder.

Voor jonge kinderen kan het soms goed werken om lesstof op een andere manier aan te bieden dan met een werkboek. Het vergroot de motivatie en de betrokkenheid. Daarom zijn bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 katernen Spelenderwijs leren rekenen ontwikkeld. Met de handreikingen in deze katernen kun je tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van jonge kinderen, zonder afbreuk te doen aan de doelen en didactiek van de methode.

Margreeth is auteur van Rekenplein, de rekenmethode voor groep 1-2 bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 en heeft voor groep 3 en 4 de katernen Spelenderwijs leren rekenen bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 gemaakt.

Spelenderwijs leren in groep 3 en 4? Jij kiest!

Wanneer jouw groep 3 of 4 erom vraagt kun je de kracht van spel ook in die groepen inzetten. In het katern Spelenderwijs leren rekenen zijn spel en beweging activiteiten voor tijdens de les, in de hoeken én voor buiten beschikbaar. Per les wordt concreet aangegeven op welk moment je welke spelactiviteit kunt inzetten ter aanvulling of vervanging van een lesonderdeel uit het reguliere aanbod. Belangrijk daarbij is dat de instructie en doorgaande lijn intact blijven. Met de handreikingen in het katern kun je, wanneer jouw groep 3 of 4 dat nodig heeft, tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de jonge kinderen, zonder afbreuk te doen aan de doelen en didactiek van de rekenmethode.