Search

Pluspunt en De wereld in getallen als eerste in Bingel

Rekenmethodes Pluspunt en De wereld in getallen in Bingel

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de nieuwe edities van Pluspunt en De wereld in getallen beschikbaar. Voor beide methodes is het mogelijk om volledig digitaal te werken via Bingel. Alleen voor opgaven die beter op papier gemaakt kunnen worden, is er nog een werkboek.

Visie op digitaal

De leerkracht is de belangrijkste schakel in het onderwijsleerproces. Onder meer uit onderzoek van John Hattie blijkt dat een goede instructie door de leerkracht een groot effect heeft op het leren van kinderen. Een Bingel-methode biedt het gereedschap waarmee de leerkracht de regie voert in het klaslokaal. Elk nieuw leerdoel start daarom met een heldere instructie door de leerkracht.

De nieuwe digitale edities van De wereld in getallen en Pluspunt kennen een basisdeel en een gepersonaliseerd deel. Beide delen nemen de helft van een les in beslag. In het basisdeel krijgen alle kinderen een interactieve directe instructie van de leerkracht over 1 lesdoel. Vervolgens verwerken de kinderen dat lesdoel in een adaptieve basistaak. Het systeem analyseert de resultaten aan de hand van zogenaamde peiltaken. Op basis hiervan zet het systeem elke week voor ieder kind een serie taken klaar in het gepersonaliseerde deel: het lesonderdeel ‘eigen taken’.

Vroegstart

Op dit moment zijn 75 scholen in groep 4 aan het proefdraaien met de nieuwe versie van Pluspunt. Daarvan werken 36 scholen volledig digitaal met de nieuwe Pluspunt. De eerste reacties zijn enthousiast:

'Fijn dat kinderen verder kunnen op hun eigen niveau en dat de sommen adaptief zijn!'
juf Shelley, BS Het Atelier

Het is heel duidelijk opgezet, heel fijn dat je de leerlingen zo nauw kunt volgen.'
juf Daisy, KBS Mariengaarde

'Ieder kind kan op eigen niveau werken. Kinderen kunnen heel zelfstandig aan de slag. Kinderen krijgen feedback op een som die ze moeilijk vinden (tip). Van deze tijd! Heel doelgericht.'
meester Frank, BS Het Atelier

Proberen/Bekijken

Je kunt de nieuwe rekenmethodes bekijken op de NOT. Na de NOT zijn de proeflicenties voor Pluspunt 4 en De wereld in getallen 5 ook aan te vragen.

Schrijf je gratis in voor de NOT

Meer weten? Lees alles over de nieuwe methodes op de websites van De wereld in getallen en Pluspunt.