Search

Kansen uit afstandsonderwijs

Reflecteer met de speciale tool op digitalisering in het onderwijs

De coronacrisis zorgde ervoor dat de digitalisering van het onderwijs (noodgedwongen) in een stroomversnelling kwam. Leerkrachten deden veel kennis op over de mogelijkheden van ICT en werden vaardiger in het toepassen van digitale toepassingen in het onderwijs. Nu is het moment daar om te evalueren welke kansen, maar ook aandachtspunten we mee kunnen nemen om tot een weloverwogen keuze in de digitalisering van het onderwijs te kunnen komen.


Wat wordt de blijvende plek van ICT in het onderwijs en hoe gaan we dit vormgeven? De reflectietool digitalisering kan worden ingezet om samen het gesprek aan te gaan hoe en op wat voor manier digitalisering vorm krijgt binnen de eigen onderwijspraktijk. De antwoorden op de vragen leiden tot een gericht advies om in de toekomst de juiste stappen te kunnen zetten. De reflectietool is dan ook niet normerend. Jouw antwoord op de vragen is anoniem. Malmberg kan ze niet herleiden naar jou of de school waarop je werkzaam bent.

Reflectietool leerkracht Reflectietool directie

Whitepaper 'Route voor doordacht digitaliseren'

De coronacrisis zorgde ervoor dat de digitalisering van het onderwijs (noodgedwongen) in een stroomversnelling kwam. Leerkrachten deden in korte tijd veel kennis op over de mogelijkheden van ICT en werden vaardiger in het gebruiken van digitale toepassingen in het onderwijs.


Nu het schooljaar op zijn einde loopt, breekt de tijd aan om te reflecteren op afgelopen periode. Nu is een goed moment om samen met je team te evalueren welke kansen, maar ook aandachtspunten je mee kunt nemen om tot een weloverwogen keuze in de digitalisering van jullie onderwijs te kunnen komen. Wat wordt de blijvende plek van ICT in jullie onderwijspraktijk en hoe ga je dit vormgeven?

In deze whitepaper geven we je meer achtergrondinformatie en schetsen we een route die je als team kunt doorlopen om jullie onderwijs doordacht te kunnen digitaliseren.

Whitepaper: Route voor doordacht digitaliseren
Webinar 'Kansen uit afstandsonderwijs'

De coronacrisis dwong ons plotsklaps het onderwijs anders vorm te geven. De flexibiliteit van de leerkracht is daarbij niet alleen opvallend, maar vooral bewonderingswaardig: in slechts een paar dagen tijd vond er op veel scholen een omslag plaats naar afstandsonderwijs. Nu de basisscholen weer volledig open zijn en het schooljaar op zijn einde loopt, breekt de tijd aan om te reflecteren op afgelopen periode.


Malmberg ondersteunt je ook graag in deze fase van afstandsonderwijs. Op 10 juni heeft Arjanne Hoogerman, onderwijskundige bij Malmberg, de eerste uitkomsten van afstandsonderwijs doorgenomen en de kansen en aandachtspunten besproken voor toepassingen in de onderwijspraktijk.


Heb je het webinar gemist? Geen probleem. Via de link hieronder kun je het nog eens terugkijken.

Webinar terugkijken