Search

Malmberg ondersteunt scholen in afstandsonderwijs

Corona nieuws

Het coronavirus heeft op de scholen in Nederland een flinke impact. De scholen gaan dicht tot 6 april. Malmberg wil jou daarom zo goed mogelijk ondersteunen in het afstandsonderwijs. Met aandacht voor de pedagogische kant en de didactische kant. Zodat kinderen kunnen wennen aan afstandsonderwijs.

  1. Pedagogisch: we willen kinderen graag helpen hun eigen gevoel beter te begrijpen. Het is belangrijk dat ze snappen wat er verandert in hun directe omgeving. We geven je suggesties voor in de klas of thuis, om met kinderen in gesprek te gaan over het coronavirus.
  2. Didactisch: we gaan inzichtelijk maken welke keuzes je in het lesaanbod en de leerlijn van de methode kunt maken voor het geval kinderen een langere tijd niet op school zijn.
  3. Thuis oefenen: we bieden je tijdelijk de mogelijkheid om kinderen thuis te laten oefenen met het merendeel van de software. We adviseren je om kinderen te laten oefenen met doelen waar ze reeds instructie op hebben gehad. De thuis-inlog kan inmiddels via Basispoort geregeld worden voor een deel van onze producten.
    Let op: thuis inloggen via Basispoort is enkel mogelijk op laptops/chromebooks en pc’s en niet op tablets. Daarnaast is het verstandig om toetsen dicht te zetten.

    Heb je problemen met inloggen? Neem dan contact op met de helpdesk van Basispoort. Mochten er vragen zijn over de methode of de software, dan kun je terecht bij onze helpdesk.

Hou deze site en Facebook in de gaten

We hebben een speciale pagina met deze handreikingen, suggesties over omgaan met het coronavirus en ondersteuning voor afstandsonderwijs voor je ingericht. In de loop van week 12 vullen we deze informatie verder aan.

Daarnaast breiden we het softwareaanbod (rekenmethodes) voor thuisgebruik uit.

Hou ook Facebook in de gaten, daar houden we je op de hoogte.

Naar de pagina


Corona Nieuws Malmberg

Achtergrondinformatie

Wij vinden het belangrijk om zowel op pedagogisch vlak en daarna op didactisch vlak te kijken hoe je in deze situatie het best kunt handelen.

Pedagogisch

De kinderen aan wie jij dagelijks lesgeeft worden wellicht wat onrustiger: ze zijn net als veel volwassenen onzeker, want wat betekent dit nou allemaal? Kinderen uiten dat op hun eigen manier: ze worden drukker, hebben eerder ruzie of trekken zich juist terug. Misschien zie je zelfs pestgedrag naar kinderen die net terug zijn van bijvoorbeeld wintersport in Italië.

Pedagogisch zijn handreikingen beschikbaar om met kinderen in gesprek te gaan over het coronavirus. Het virus gaat immers niet alleen over ziekteverschijnselen, maar ook over de sociale aspecten ervan. Het helpt kinderen hun eigen gevoel beter te begrijpen en ze snappen beter wat er verandert in hun directe omgeving.

Didactisch

Het ontbreken van continuïteit in het leerproces kan zorgen voor een onderwijsdip. Er kan sprake zijn van een terugval in resultaten net zoals bij een lange vakantie. Hoe zorg ik ervoor dat ik de didactische kwaliteit van mijn onderwijs zo goed mogelijk kan waarborgen als de kinderen een tijdje niet op school zijn?

Als je onderwijs op de gebruikelijke manier geen doorgang kan vinden, moet je naast pedagogische ook gerichte didactische keuzes maken. Daar geven we advies in.