Leesresultaten van Lijn 3

Leesresultaten Lijn 3 boven het landelijk gemiddelde

De leesresultaten van de 45 vroegstartscholen, die schooljaar 2013/2014 met Lijn 3 werkten, zijn significant boven het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de analyse van de toetsresultaten door Bureau ICE. De scores op de wintersignalering (DMT) en de zomersignalering (AVI en DMT) blijken significant boven het landelijk gemiddelde te zijn. Lees de hele rapportage.

Webinar Lijn 3