Search

De visie van Malmberg op goed leesonderwijs

Gemotiveerd werken aan leessucces


Uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de Nederlandse kinderen zich betrokken voelt bij de leesles en slechts een kwart van de kinderen lezen leuk vindt. Op het gebied van leesmotivatie liggen er voor het leesonderwijs dus grote kansen. Omdat we merken dat veel scholen vragen hebben over lezen, hebben we een artikel geschreven waarin wij onze visie op goed leesonderwijs uiteenzetten. We leggen in dit artikel uit dat integratie van begrijpend lezen in een technisch leesmethode het technische lesaanbod niet effectief en motiverend maakt en maken duidelijk wat het belang van literatuureducatie is.

Download het artikel

 Karakter leesopbrengsten