Geen samenwerking voor digitaal lesmateriaal

Geen samenwerking met o.a. Snappet en Gynzy

Malmberg heeft geen samenwerkingsverband met andere aanbieders van digitaal materiaal bij Pluspunt en De wereld in getallen en andere Malmbergmethodes. Het materiaal dat door derden, zoals Snappet of Gynzy, wordt aangeboden is niet ontwikkeld in overleg met of onder toezicht van de makers en rekenexperts achter Pluspunt en De wereld in getallen. Er is ook geen toestemming verleend om materiaal van Pluspunt en De wereld in getallen te gebruiken. Zij bieden dan ook geen origineel materiaal van deze methodes aan. Hierdoor zijn er geen garanties te geven over de kwaliteit, aansluiting en afstemming van dit materiaal op de rekendidactische principes van Pluspunt en De wereld in getallen.

Bingel integraal onderdeel van het methodeconcept

Het digitale platform Bingel vormt een integraal onderdeel van het methodeconcept. Dit digitale onderwijsaanbod is ontwikkeld op basis van dezelfde onderwijskundige visie op goed rekenonderwijs. Elke oefening is zorgvuldig ontwikkeld, in lijn met de rekendidactische uitgangspunten van Pluspunt en De wereld in getallen. Ook in de instructieteksten en observatie-instrumenten, herken je direct de aansluiting met de ijzersterke rekendidactiek.

Bingel