Blokken/weken/thema's/taken afsluiten

Leerkrachten kunnen blokken/weken/thema’s/taken (afhankelijk van de methode die gebruikt wordt) voortaan dichtzetten voor de kinderen. Dat betekent dat de kinderen niet bij die taken kunnen. Via de knop Instellingen (linksonder in de software) kun je onderdelen dichtzetten.

De software bij de methodes van Malmberg werkt niet voor alle methodes helemaal op dezelfde manier. Het lijkt wel op elkaar, dus je herkent de vormgeving en ook de navigatie werkt hetzelfde, maar ‘onder de motorkap’ zijn verschillen. We maken namelijk keuzes die passen bij de (didactiek van de) methode.

Voor de oefensoftware Kleuterplein 1 en 2, oefensoftware Taal actief 4 woordenschat extra en speciale spellingsbegeleiding, Station Zuid, oefensoftware Staal spelling en Woordenschat en oefensoftware Karakter staat standaard alles in de software open, maar kun je dus voortaan blokken/weken/thema’s/taken dichtzetten en daarmee regelen waar de kinderen wel en niet aan mogen werken.

Leerkrachten die werken met de software bij De wereld in getallen 5, Pluspunt 4, oefensoftware De wereld in getallen 4, oefensoftware Pluspunt 3, verwerkingssoftware Taal actief 4 en/of oefensoftware van Lijn 3 kunnen hier uiteraard ook gebruik van maken, maar we attenderen jullie graag op een aantal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden vanwege het adaptieve karakter van de software:

  • Bij de hierboven genoemde methodes kun je alleen periodes die gestart zijn dicht zetten. Periodes die nog niet gestart zijn, staan nog steeds dicht voor de kinderen en kunnen alleen geopend worden door het blok/thema of de week te starten. . Doe je dit niet dan heeft dat consequenties voor de gepersonaliseerde werking van het systeem. De juiste werkwijze: 1. Start alleen het nieuwe actieve blok of thema; 2. Sluit via de instellingen eventueel de afgeronde blokken of thema’s en eventueel onderdelen van het nieuwe actieve blok of thema (nooit helemaal).
  • Je kunt, in theorie, de actieve periode helemaal dichtzetten, maar dit is niet wenselijk omdat er dan een persoonlijke takenmix klaargezet wordt in dat blok, thema of week waar het kind vervolgens niet bij kan. Wel kan deze optie goed ingezet worden om bijvoorbeeld een enkele (peil)taak uit de actieve periode te sluiten.
  • Onder de knop Instellingen verschijnen alleen de taken uit de vaste inhoudsstructuur; dit zijn dezelfde taken die je ziet in Preview kind. Als je de gepersonaliseerde takenmix wil aanpassen kan dat via Volgen - Eigen taken - Bekijk taken - Wijzig.
  • Bij Basis digitaal (De wereld in getallen 5, Pluspunt 4) kunnen de oefeningen ‘Samen met de leerkracht’ alleen dichtgezet worden door de hele week of het hele blok te sluiten.
  • Bij een onderscheid tussen taken op F- en S-niveau (vanaf groep 6 bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4), zie je beide niveaus bij Instellingen. Een kind op S-niveau heeft nooit toegang tot de taken op F-niveau. Het wijzigen van de toegang zal voor die kinderen dan ook geen effect hebben. Andersom kan het wel: voor kinderen op F-niveau kunnen wel taken op S-niveau dichtgezet worden.
  • De titel van de taak is niet altijd voldoende informatief om als leerkracht de juiste keuze te maken. We adviseren je om ook Preview kind te openen om zo beter zicht te houden op wat je afsluit.

Methodes:

  • Alle methodes
Kennismaken met Lijn 3