Bingel update herfst 2020

Drie verbeteringen hebben we in de herfstperiode 2020 opgepakt: verbeteringen bij het lesgeven via ‘preview kind’, blokken dichtzetten en afstandsonderwijs voor kinderen die vanwege corona thuiszitten.

lk wil dat kinderen die thuis zijn vanwege corona verder kunnen werken in de software.

We willen voorkomen dat kinderen achterstand oplopen vanwege corona. Daarom hebben we de software voor alle scholen die een licentie afnemen opgezet voor thuisgebruik. Dit geldt voor alle hoofdvakken. Meer info vind je hier .

Ik wil graag blokken dichtzetten.

Leerkrachten geven aan het fijn te vinden als blokken die afgerond zijn, ook dichtgezet kunnen worden. Begin 2021 verwachten we dat dit mogelijk is. Zodra dit gereed is vind je dit op deze pagina .

Verbeteringen bij het lesgeven via 'preview kind'.

Leerkrachten geven aan dat het vervelend is dat je alle opdrachten in preview kind moet maken. Daarom is het vanaf nu het mogelijk om opdrachten over te slaan zonder deze te maken en direct naar de juiste opdracht te gaan.