Search

Bewaren resultaten van de kinderen

Bewaren resultaten van de kinderen

Resultaten van het afgelopen schooljaar blijven in Bingel niet bewaard. Na de zomer bepaalt Bingel het niveau van het kind op dat moment via de peiltaken in Eigen taken. Op basis van het resultaat van die peiltaken worden vervolgens vervolgtaken klaargezet. In de eerste weken van een nieuw schooljaar krijgen kinderen extra peiltaken om snel en goed inzicht te krijgen in het niveau van elk kind. Ook worden de belangrijkste doelen van het voorgaande jaar herhaald in het eerste (instap)blok. Juist om na de zomer te kunnen meten hoe het met de eerder opgedane kennis staat.

Wil je het resultaat van de kinderen van dit jaar bewaren of bijvoorbeeld overdragen aan de leerkracht van het volgende leerjaar dan adviseren we je het resultatenscherm in Analyse te printen via de browser (de resultaten zijn beschikbaar tot 23 juli 2021). Let op: dat doe je voor ieder kind apart. Denk er trouwens ook aan om ingevulde observatieformulieren te delen met de leerkracht van het volgende leerjaar!

Resultaten printen

1. Open Analyse in Bingel


2. Klik rechtsboven en kies Print


3. Zet bij instellingen de schaal op 50%. Deze instelling blijft bewaard voor de andere kinderen.


Bewaren resultaten van de resultatenmonitor

Resultaten van de kinderen blijven in de resultatenmonitor niet bewaard (met uitzondering van de kleuters). Wil je de resultaten bewaren of bijvoorbeeld overdragen aan de leerkracht van het volgende schooljaar, dan kun je kunt de resultaten downloaden naar een pdf bestand en dan eventueel printen. Let op: de resultaten zijn beschikbaar tot 23 juli 2021. Lees meer in de handleiding.