SearchWaarom overstappen

De software van onze huidige methodes maakt gebruik van de Flash-technologie. Deze technologie stopt uiterlijk eind 2020. Lees verderWat verandert er

We werken hard aan het gefaseerd overzetten van onze huidige methodes naar het Bingel-platform in de komende twee schooljaren. Lees verder

We helpen je graag

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over wat de omzetting van je huidige methode betekent. Heb je vragen neem dan contact op met een van onze overstapspecialisten. Lees verder

Waarom overstappen

Flash-technologie stopt

De software van onze huidige methodes maakt gebruik van Flash-technologie. Adobe, de leverancier van Flash, stopt uiterlijk eind 2020 wereldwijd met deze technologie. De meestgebruikte browsers ontmoedigen echter nu al het gebruik van Flash. Daardoor werkt de software van onze huidige methodes steeds minder goed. Ook is er een kans dat Flash eerder dan eind 2020 stopt. Wij voelen ons verantwoordelijk om passende maatregelen te nemen zodat het risico op uitval van methodes voor scholen wordt geminimaliseerd. Uiteindelijk vinden wij het belangrijk dat jij les kan blijven geven!

Fasering over twee schooljaren

Achter de schermen werken we hard aan het gefaseerd overzetten van onze huidige methodes naar het Bingel-platform. Dit kunnen en willen we echter niet in één schooljaar realiseren. We vinden het gezien de impact voor scholen met meerdere Malmberg-methodes wenselijk om de overzetting te verdelen over de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021. Zo spreiden we de gevolgen van de veranderingen voor scholen.

Nauwe samenwerking met netwerkleveranciers

We werken nauw samen met de grootste netwerkleveranciers om de impact voor scholen te beperken en de kwaliteit en beschikbaarheid van onze digitale methodes hoog te houden. Gezamenlijk zien we mogelijkheden om de digitale methodes, die niet per augustus 2019 worden overgezet, vooralsnog beschikbaar te houden. Zo ondervinden leerlingen geen of nauwelijks hinder van de veranderingen in de Flash-instellingen. We kunnen dit niet garanderen omdat we afhankelijk zijn van het Flash-beleid van de browsers.


Kortom, met de gefaseerde overzetting naar Bingel, een Flash-onafhankelijk platform, bieden we scholen een stabiel en toekomstbestendig alternatief voor hun huidige digitale methoden.

Meer weten over Bingel

Bij de methodes die overgezet worden op Bingel zorgen we ervoor dat de gebruiker zo dicht mogelijk bij de werkwijze van zijn methode blijft. Voor volledig nieuwe methodes, zoals de nieuwe rekenmethodes, combineren we de sterke didactiek met de slimme technologie van Bingel. Wil je meer weten over Bingel, lees dan hier verder.

Meer over Bingel

Wat verandert er in 2019/2020

De komende twee jaar zetten we de huidige methodes gefaseerd over naar het Bingel-platform. Uiteraard informeren we scholen die onze methodes gebruiken ook persoonlijk over de veranderingen en de ondersteuning die ze van ons kunnen verwachten.

Veranderingen schooljaar 2019/2020

De overzetting naar Bingel gebeurt zoveel mogelijk automatisch. Didactisch en inhoudelijk streven we ernaar zo dicht mogelijk bij de huidige methodes te blijven. De vormgeving ziet er eigentijdser en rustiger uit.

In de tabel zie je welke producten we per augustus 2019 overzetten of welk alternatief we bieden.

Overige methodes en digibordsoftware

De digibordsoftware, de toetssoftware voor rekenen en de overige methodes voor Taal, Lezen en Zaakvakken blijven in schooljaar 2019/2020 beschikbaar in de huidige vorm.

Meer informatie

Lees hier meer over de veranderingen voor rekenen en kleuters.

Veranderingen schooljaar 2019/2020

Producten Per augustus 2019
Rekenen Oefensoftware De wereld in getallen 4 / Pluspunt 3 Beschikbaar op Bingel
Rekenen Verwerkingssoftware De wereld in getallen 4 / Pluspunt 3* Niet beschikbaar op Bingel. Dringend advies: overstappen op de nieuwste rekenmethode. Blijft vooralsnog beschikbaar op huidig platform; we kunnen echter geen garanties bieden.
Kleuters Oefensoftware Kleuterplein 1 Beschikbaar op Bingel
Kleuters Oefensoftware Kleuterplein 2 Beschikbaar op Bingel
Kleuters Oefensoftware De wereld in getallen 4 / Pluspunt 3 voor groep 1-2 Beschikbaar op Bingel

* Scholen die de verwerkingssoftware van De wereld in getallen 4 of Pluspunt 3 gebruiken of een proeflicentie hebben, zijn inmiddels hierover geïnformeerd.

Veelgestelde vragen over overstappen

Hoe gaat Malmberg om met de uitfasering van Flash?


Door onze methodes te migreren naar Bingel maken we ze Flash-onafhankelijk. Dit platform is namelijk gebaseerd op HTML5. Bingel is het antwoord van Malmberg op de uitfasering van Flash voor de huidige methodes. We maken vooral gebruik van het Bingel-platform als drager voor de huidige software en blijven daarbij zo dicht mogelijk bij de opbouw en didactiek van de huidige methode. 

Is het gemakkelijk om over te stappen naar de nieuwe rekenmethodes?

Wij realiseren ons dat deze overstap ingrijpend is en dat het tijdsbestek waarin de keuze gemaakt moet worden relatief kort is. Het oriënteren op en eigen maken van een nieuwe methodiek en didactiek kost tijd en is een intensief traject. We gaan je op verschillende manieren hierbij ondersteunen. Zo organiseren we bijeenkomsten en webinars, en bezoeken we scholen. Daarnaast is er een compleet ondersteuningsplan gericht op begeleiding bij de implementatie van de nieuwe De wereld in Getallen en Pluspunt en het gebruik van het digitale platform Bingel.

Zijn de nieuwe rekenmethodes een update of echt compleet nieuwe methodes?

De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 zijn echt nieuwe methodes, ook op didactisch gebied. Het betreft zeker geen update van de huidige rekenmethodes. Ook maken deze nieuwe methodes gebruik van de innovatieve mogelijkheden van het Bingel-platform.

Groep 8 van de nieuwe rekenmethodes komt een jaar later uit. Hoe werk ik volgend schooljaar in deze groep?

De verwerkingssoftware voor groep 8 blijft in schooljaar 2019/2020 beschikbaar, we doen onze uiterste best om de verwerkingssoftware zo lang mogelijk in de lucht te houden.

Op welke manier gaat Malmberg onze school helpen bij de oriëntatie op de nieuwe rekenmethode?

Via rekenbijeenkomsten en webinars ondersteunen we scholen in de ontwikkeling van een rekenvisie en voorzien we ze van kennis over de achtergronden van goed rekenonderwijs. Wij bezoeken ook scholen en organiseren bijeenkomsten bij stichtingen en besturen.

Op welke manier gaat Malmberg onze school helpen bij de implementatie van de nieuwe rekenmethodes?

We hebben een begeleidingstraject opgesteld voor het daadwerkelijk starten en werken met de nieuwe rekenmethodes op Bingel. Voor de hoofdlijnen van dit begeleidingstraject, klik hier.

Mijn huidige rekenmethode is nog niet afgeschreven. Komt Malmberg mijn school hierin financieel tegemoet?

Voor scholen die nu werken met De wereld in getallen 4 of Pluspunt 3 en met minimaal één jaargroep willen overstappen naar de nieuwe editie (De wereld in getallen 5 of Pluspunt 4) hebben we een aantrekkelijke overstapregeling. Wil je weten hoe deze regeling voor jouw school eruit ziet, neem dan contact op met een van onze overstapspecialisten via (073) 628 87 22 (menukeuze 1) of informatie@malmberg.nl.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de overstapservice?

Ga voor alle informatie naar https://malmberg.nl/overstappen-po.htm.
Scholen die nu werken met De wereld in getallen 4 of Pluspunt 3 en met minimaal één jaargroep willen overstappen naar de nieuwe editie (De wereld in getallen 5 of Pluspunt 4) kunnen in veel gevallen gebruik maken van  de overstapregeling. Wil je weten hoe deze regeling voor jouw school eruitziet, neem dan contact op met een van onze overstapspecialisten via (073) 628 87 22 (menukeuze 1) of informatie@malmberg.nl.

Ik maak graag gebruik van de overstapservice. Wat moet ik hiervoor doen?

Via deze link kom je direct uit bij het aanmeldformulier. Lees de informatie aandachtig door en vul alle gevraagde velden in. Door op de knop ‘Aanmelden’ te drukken meld je je definitief aan voor de overstapregeling. Dit betekent dat je huidige softwarecontracten voor de groepen waarmee je overstapt naar de nieuwe rekenmethode worden stopgezet per 31 juli 2019. De introductiekorting wordt verrekend bij de aanschaf van je nieuwe rekenmethode. Je dient nog wel zelf de bestelling voor de nieuwe rekenmethode te plaatsen bij je educatieve dienstverlener.

Waar kan ik een offerte op maat aanvragen?

Voor een offerte op maat kun je contact opnemen met je contactpersoon bij de educatieve dienstverlener. Deze is op de hoogte van alle contractafspraken met jouw school en kan dus een aanbod op maat doen.

Kan ik de overstap ook maken bij aanvang van schooljaar 2020/2021?

Ja, dat is mogelijk. Wij raden dit echter niet aan om verschillende redenen:

  • Wij bieden geen garantie dat Flash, en daarmee de verwerkingssoftware van rekenen, het hele schooljaar 2019/2020 beschikbaar blijft. Scholen die overstappen lopen dus geen enkel risico, mochten zich problemen met Flash voordoen.
  • Scholen kunnen maximaal gebruik maken van een aantrekkelijke overstapregeling; een jaar later overstappen betekent een jaar minder financieel voordeel.
  • Scholen met meerdere Malmberg-methodes spreiden de impact van de omzetting van methodes naar Bingel over twee schooljaren.

Kan ik andere Malmbergsoftware wel blijven gebruiken? Deze is toch ook gebouwd in Flash?

Per augustus  2019/2020 zetten we de oefensoftware voor rekenen en kleuters over. Het schooljaar daarna volgen de overige methodes. In nauwe samenwerking met de netwerkleveranciers doen we er alles aan om de impact van de uitfasering van Flash voor scholen te beperken en de kwaliteit en beschikbaarheid van onze huidige digitale methodes hoog te houden.

Toon alle gestelde vragen

Ondersteuning

Als je dit schooljaar met Bingel aan de slag gaat helpen we je daar graag bij.

Handleidingen

Vind hier de handleidingen voor je methode.

Handleidingen

Webinars

Ga je werken met de nieuwe Wereld in getallen of Pluspunt? Schrijf je dan in voor een van de startwebinars.

Inschrijven

Mijn Malmberg

Ga ook naar Mijn Malmberg. Daar vind je per methode alle belangrijke informatie, zoals snel op weg, jaarplannen en groepsplannen. Ook vind je er lessuggesties en achtergrondartikelen.

Mijn Malmberg

Nog vragen? Bel onze overstapspecialisten

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over wat de overzetting van je huidige methode(s) betekent.

Wil je meer weten over de gefaseerde overzetting van de digitale methodes naar het Bingel-platform, de overstap naar De wereld in getallen 5 of Pluspunt 4 of de overstapregeling, neem dan contact op met een van onze overstapspecialisten.

Je kunt de overstapspecialisten op verschillende manieren bereiken:

Telefonisch: (073) 628 87 22 (menukeuze 3)

Email: informatie@malmberg.nl

Imka Berens

(073) 628 87 22 informatie@malmberg.nl

Simone Lenssen

(073) 628 87 22informatie@malmberg.nl

Martin Erkeland

(073) 628 87 22  informatie@malmberg.nl