Algemeen

 • De software is traag of loopt vast
  Als uw software traag is of vastloopt, dan ligt dit vaak aan de internetverbinding op school. U kunt een speedtest uitvoeren via www.speedtest.net.
 • Ik zie geen methodes staan in het lesmaterialenoverzicht in Basispoort
  Ben u leerkracht?
  Waarschijnlijk is de software nog niet beschikbaar voor uw school, of heeft de ICT-coördinator de juiste softwarelicentie nog niet gekoppeld aan uw groep. Neem contact op met uw ICT-coördinator.

  Bent u ICT-coördinator?
  De software staat voor u klaar vanaf de afgesproken ingangsdatum. Dit hoeft niet hetzelfde moment te zijn als de verzonden mail.
 • Ik wil mijn contract opzeggen
  U kunt uw contract opzeggen met ingang van het nieuwe schooljaar. U dient dit schriftelijk of per e-mail te doen voor 1 juli.

  Adres: Uitgeverij Malmberg, t.a.v. klantenservice basisonderwijs, Postbus 301, 5201 AH ’s-Hertogenbosch.
  E-mail: klantenservice.administratie@malmberg.nl.

Digibordsoftware

Oefensoftware

 • Hoe kan ik een kind laten werken met software uit een hogere of lagere groep?

  Voor de methodes Pluspunt 3, De wereld in getallen 4 en Kleuterplein 1:

  U maakt een subgroep aan volgens de instructie die u hieronder vindt.

  Voor de overige methodes:

  De ICT-coördinator kan aan de licentie (een) andere groep(en) koppelen:
  1 Log in op Basispoort.
  2 Klik bij lesmaterialen op de methode.
  3 U bent nu in onze omgeving.
  4 Klik rechtsboven op ‘beheer’.
  5 Klik nu de volgende link aan: ‘schoolgegevens en licenties’.
  6 Klik in het nieuwe scherm op ‘licenties’.
  7 Klik achter de licentie op ‘koppelen".
  8 Kies de juiste groep en klik op ‘toevoegen’.
  9 Herhaal dit voor de betreffende licenties/groepen.
  10 Na synchronisatie (maximaal 1 uur) is de software beschikbaar voor de gebruikers.
 • Hoe kan ik een kind met software uit een andere groep laten werken?
  De ICT-coördinator bij u op school kan de gewenste software handmatig koppelen aan de groep van de leerling. Alle leerlingen van die groep zien dan wel de toegevoegde software op de methodestartpagina.

  U kunt er ook voor kiezen om een subgroep aan te maken voor de betreffende leerling(en) en de oefen- en/of toetssoftware daaraan te koppelen. Zo krijgt niet de hele groep de software van de hogere of lagere groep te zien.
 • Ik krijg een melding bij het aanklikken van de leerling-snelkoppeling
  Bij het aanklikken van de leerling-snelkoppeling kunt u de volgende melding krijgen: ‘Ben je leerling? Als leerling kan je op deze manier niet inloggen bij Basispoort of methodesoftware. Ga naar je leerkracht.’

  Neem contact op met de ICT-coördinator bij u op school. Hij of zij dient het IP-adres van de computer waar u op werkt, toe te voegen aan het Basispoort-account. Kijk op www.basispoort.nl voor meer informatie.
 • De leerling-snelkoppeling blijft verwijzen naar het leerkrachtgedeelte
  Log als leerkracht eerst uit en sluit daarna de browser. Per apparaat kan maar één Basispoort gebruiker tegelijk inloggen. Kijk op www.basispoort.nl voor meer informatie.
 • Hoe komen de leerlingen bij de software?
  Via de leerling-snelkoppeling. Deze maakt de beheerder aan via Basispoort.

Toetssoftware

 • Hoe zet ik de koppeling met Parnassys aan?
  • De digitale toetsen van Pluspunt 3 en De wereld in getallen 4 koppelt u volgens het volgende stappenplan:
  • Om de Resultatenmonitor te koppelen met Parnassys volgt u het volgende stappenplan:
 • Vanaf wanneer wordt de uitwisseling van resultaten met mijn LAS mogelijk?
  De koppeling met Parnassys is inmiddels mogelijk. Dotcom heeft een kleine vertraging opgelopen. Voor de koppeling met Esis is nog geen termijn bekend.
 • Hoe gaan de digitale toetsen en papieren toetsen om met deelscores?
  De digitale toets kent geen ‘half goed’. Waar u als leerkracht misschien ergens de helft van de punten toekent omdat bijvoorbeeld de berekening wel goed is, kent de digitale toets alleen helemaal goed of helemaal fout. U kunt in de resultatenmonitor de eerste antwoordpoging van het kind bekijken. Als u vindt dat het kind toch een punt verdient, kunt u de score handmatig aanpassen. U kunt hierbij alleen hele punten toekennen.
 • Hoe pas ik resultaten van de digitale toetsen aan?
  • Ga naar de betreffende toets.
  • Klik op 'open toets'.
  • Klik op 'invoeren'.
  • Klik op 'specificeer' en dan op het blauwe icoon van de computer van de betreffende leerling. Hier kunt u de score aanpassen:
  digitale-toetsen-resultaten-aanpassen-500
  Bij de resultaten verschijnen iconen dat de score aangepast is:
  Toetsresultaat%202
 • Zijn de scores vergelijkbaar als een deel van de kinderen de toets digitaal maakt en een deel van de kinderen de toets op papier?
  Ja, ze zijn vergelijkbaar maar niet hetzelfde. Dit komt vooral omdat in de digitale toets het aantal te behalen punten vaak anders is. Bijvoorbeeld het kiezen van twee items uit een rijtje zou in de papieren toets twee punten kunnen opleveren en digitaal maar één. Dit wordt in de resultatenmonitor veelal ondervangen door de weging van leerdoelen. Aan elk leerdoel wordt dezelfde weging toegekend als bij de papieren toets. Op die manier tellen de twee punten van de papieren toets net zo zwaar mee als het enkele punt van de digitale toets.

  Worden daarmee de scores helemaal hetzelfde?
  Nee, als een kind maar één punt kan halen en het antwoord is deels fout, dan krijgt het 0 punten. Ook na weging blijft dit 0. Als een kind twee punten had kunnen halen en het is deels fout, dan heeft het nog 1 punt. Na weging levert dit nog wel een positief resultaat op.

Apps

Meldingen

Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.