Resultatenmonitor

De Resultatenmonitor is een digitaal systeem waarmee u de leerresultaten van uw leerlingen kunt volgen binnen de lesmethode. Hieronder vindt u hulp bij het gebruik van de resultatenmonitor.Handleiding Resultatenmonitor

Hier vindt u de algemene handleiding voor het gebruik van de resultatenmonitor. Deze handleiding kunt u raadplegen ongeacht de methode die u gebruikt. De oefen- en toetssoftware van De wereld in getallen, Pluspunt en Kleuterplein 1 zijn niet gekoppeld aan de Resultatenmonitor. Bekijk ook de korte demo voor een indruk van de belangrijkste functies van de Resultatenmonitor.
Voor een enkele methode is een methodespecifieke handleiding beschikbaar. Deze vindt u hieronder. De algemene handleiding hoeft u dan niet te raadplegen.
Onlangs is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werking van de resultatenmonitor. In het onderstaande filmpje ziet u kort de belangrijkste wijzigingen.

Systeemeisen

Deze systeemeisen gelden voor alle verwerkingssoftware van Malmberg.

Desktop en laptop

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Processorsnelheid 2.0 Ghz 2.3 GHz of hoger
Interngeheugen 2 GB RAM 4 GB RAM
Beeldschermresolutie 1024 x 768 pixels
Besturingssysteem Windows 7 of 8.1 Windows 7 of 8.1
Browser Internet Explorer 11 Internet Explorer 11. Firefox. Google Chrome Bij voorkeur de meest actuele versie van een browser. Firefox en Google Chrome updaten automatisch.
Software/plugin Adobe Flash Adobe Flash Meest actuele versie

Tablets

Let op: de oefen- en toetssoftware van Pluspunt, De wereld in getallen en Kleuterplein en de topografiesoftware van Meander en Argus Clou Aardrijkskunde werkt niet op tablets.

Apple tablets

Component Minimale eis Opmerkingen
Apparaat iPad 2 of hoger
Besturingssysteem iOS 8.x of hoger
Schermformaat 9.7 inch Zie toelichting *

Android tablets

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Besturingssysteem Android 4.0 of hoger
Processor ARMv7-processor met vector-FPU, minimaal 1.50 GHz, OpenGL ES 2.0-, H.264- en AAC HW-decoders
Intern geheugen 1 GB RAM 4 GB RAM
Schermformaat 9.7 inch Zie toelichting *

Windows tablets

Minimale eis
Apparaat Eisen gelijk aan eisen voor desktop en laptop
Besturingssysteem Windows 8.1 of 10

Chromebooks

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Processorsnelheid 2.0 GHz 2.3 GHz of hoger
Intern geheugen 2 GB RAM 4 GB RAM
Beeldschermresolutie 1024x768
Besturingssysteem n.v.t. n.v.t.
Browser Google chrome Google chrome Chrome kent automatische updates
Software/plug in Adobe Flash Adobe Flash Laatste versie
Let op: Bluetooth toetsenborden bij tablets werken niet met onze software.
* Toelichting op minimaal schermformaat tablets: Malmberg is van mening dat het formaat van lesstof van invloed is op de onderwijskundige kwaliteit van het materiaal. Voor lesstof op papier wordt nauwkeurig vastgesteld wat de lettergrootte moet zijn voor beginnende lezers en vanaf welk moment zinnen over meerdere regels mogen lopen. Ondersteunende middelen als een getallenlijn, kralenketting en een woordweb moeten in één blik overzien kunnen worden door de leerling. Malmberg beveelt sterk aan om aan digitaal aangeboden lesstof dezelfde hoge eisen te stellen. Daar komt bij dat interactieve elementen, denk hierbij bijvoorbeeld weer aan een kralenketting, ook groot genoeg moeten zijn om makkelijk bedienbaar te zijn voor de leerling. Deze inhoudelijke eisen maken dat wij een schermformaat van minimaal 9,7 inch nodig achten voor een verantwoord gebruik van de Malmberg software.

ICT-infrastructuur

Component Minimale eis Aanbeveling Opmerkingen
Bandbreedte Per apparaat: 1 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. Per apparaat: 1,5 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. Zie toelichting **
Draadloos netwerk Professioneel draadloos netwerk Zie toelichting ***
** Een apparaat kan zijn een pc, laptop, tablet of een op het digibord aangesloten apparaat. Wanneer op uw school bijvoorbeeld 50 apparaten gelijktijdig gebruik maken van uw internetverbinding heeft u een aanbevolen bandbreedte van 50 x 1,5 Mb/s is 75 Mb/s nodig. De software van Malmberg vraagt om voldoende bandbreedte, omdat de software veel interactiviteit, feedback, audio en video biedt.

*** Bij gebruik van draadloos internet is naast de bandbreedte ook de kwaliteit en capaciteit van de Wifi accesspoints belangrijk. Anders kan het voorkomen dat de internetverbinding op een tablet wegvalt en resultaten van toetsen en/of oefeningen niet worden opgeslagen. Check dit met uw nertwerkbeheerder.

Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

Scholen maken gebruik van methodeapplicaties waarbij kinderen worden ondersteund bij het leren en aan het eind of tussendoor (digitaal) worden getoetst. Belangrijk is dat de resultaten van deze toetsenresultaten - incl. normeringen – veilig en foutloos overgedragen kunnen worden van de methodeapplicatie naar het leerlingadministratiesysteem (LAS) van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om deze uitwisseling te faciliteren.

Voorwaarde voor het op een goede manier uitwisselen van leerlinggegevens en -resultaten is dat de afspraak op de juiste manier en op het juiste moment geïmplementeerd wordt. René Montenarie (directeur van de Groep Educatieve Uitgeverijen): “De technische koppeling kan wel werken, maar er wordt daarnaast nog wel wat verwacht van uitgevers, leveranciers van leerlingadministratiesystemen en onderwijsinstellingen. Zo is het belangrijk voor een school om te weten welk ‘vinkje’ aangezet moet worden om de resultaten binnen te halen en welke privacyaspecten hierbij een rol spelen. Een standaard moet je niet alleen ontwikkelen, je moet ook met z’n allen aan de slag met de implementatie. Vervolgens is het cruciaal te zorgen dat verschillende versies van zo’n standaard compatible zijn. Het is dan ook goed dat we dit soort onderwerpen bespreken binnen Edustandaard en dat we de afspraken over de implementatie vastleggen in een convenant.”

In de afspraken is opgenomen dat de UWLR-koppeling bij de start van het schooljaar 2016-2017 gereed is. Malmberg levert een actieve bijdrage aan het realiseren van dit geplande oplevermoment.

Meldingen

Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.