Lesmethode met grip en resultaat

Taal actief is ontwikkeld met tientallen testscholen en taalspecialisten. Daardoor is Taal actief een resultaatgerichte en praktische methode met een duidelijke structuur, doordachte leerlijnen en veel houvast voor iedereen.

Taal

 • Combinatiegroepen
  Door de vaste opbouw en structuur van Taal actief is de methode goed te gebruiken in combinatiegroepen. In de handleiding staat precies aangegeven wanneer de ene groep instructie krijgt en wat de andere groep dan zelfstandig doet.
 • Differentiatie: werken op je eigen niveau
  Met Taal actief kunt u moeiteloos differentiëren op drie niveaus. En wat het nog makkelijker maakt: de drie niveaus staan allemaal in één taalboek en werkboek. Zo werkt ieder kind op zijn eigen niveau.
 • Directe instructie (IGDI-model)
  Taal actief hanteert het zogenaamde IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Dit betekent dat uw uitleg de start vormt van het leerproces. Daarna passen de kinderen onder uw begeleiding de instructie toe bij enkele opdrachten.

  De kinderen die intensievere uitleg nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie. U sluit de les af door samen te reflecteren op de les.
 • Evaluatie en toetsing
  In Taal actief speelt toetsing een belangrijke rol. Het is een hulpmiddel om op verschillende momenten het niveau van kinderen te bepalen en de beste leerweg voor elk individueel kind uit te kiezen.
 • Geïntegreerde leerlijnen
  De leerlijnen taal en spelling in Taal actief zijn volledig op elkaar afgestemd. De ankerverhalen vormen het vertrekpunt voor alle lessen. Indien u de leerlijn Woordenschat extra aanschaft, kunt u er zeker van zijn dat ook deze leerlijn afgestemd is op de leerlijn van taal en spelling.

  Ankerverhalen als vertrekpunt

  De ankerverhalen zijn geschreven door bekende kinderboekenauteurs als Sjoerd Kuyper, Hans Hagen, Jan Paul Schutten en Francine Oomen. Daarin komen al enkele taal- en spellingdoelen aan bod.
 • Materialen
  Net als bij de leerlijn spelling bestaat de leerlijn taal uit basismateriaal en extra materiaal.
 • Opbrengstgericht werken
  Omdat de zekerheid van goede resultaten een belangrijk uitgangspunt van Taal actief is, ondersteunt de structuur van Taal actief het ‘opbrengstgericht werken’ en het werken met groepsplannen.
 • Referentieniveaus
  Taal actief sluit volledig aan bij de kerndoelen Nederlands en het Referentiekader Taal.
 • Samenwerkend leren
  Binnen een thema worden op diverse momenten werkvormen aangeboden waarbij de kinderen in twee- en/of viertallen samen werken.
 • Schema materialen Taal

  Basismateriaal Extra materiaal
  Taalboek A/B Antwoordenboek
  Werkboek A/B Plusboek - voor taalbegaafde kinderen
  Handleiding Digibordsoftware
  Toetsboek
 • Schrijven didactiek
  Bij het domein schrijven gaat Taal actief uit van een zogenaamde procesgerichte benadering. Dit betekent dat Taal actief het leren schrijven ziet als een cyclisch proces met als belangrijkste doel communicatie.
 • Snelle lesvoorbereiding
  Taal actief is makkelijk om mee te werken. U bent er snel in thuis en u heeft door de overzichtelijke handleiding weinig voorbereidingstijd nodig, wat ook praktisch is voor invallers.
 • Spreken en luisteren didactiek
  Het domein spreken & luisteren in Taal actief betekent onderwijs in mondelinge communicatie. Bij mondelinge communicatie gaat het niet over spreken en luisteren alleen. Met Taal actief leert u de kinderen ook tonen (spreken met het lichaam) en kijken (observeren van lichaamstaal).
 • Structureel herhalen en oefenen
  In Taal actief wordt veel geoefend. Ook voor de toets is herhaling van de lesdoelen een vast onderdeel van het basisprogramma.
 • Structuur en organisatie
  Taal actief heeft een vaste opbouw van ieder thema en elk type les. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten en leerlingen makkelijk met de methode kunnen werken.
 • Taal verkennen didactiek
  Taal verkennen is een nieuwe term in Taal actief. De oude term ‘taalbeschouwing’ suggereert passief praten over taal. De nieuwe term ‘taal verkennen’ staat daarentegen voor actief onderzoeken en nieuwsgierig grip krijgen op de gevarieerdheid van taal en daar waardering voor krijgen.
 • Taalbegaafdheid (plusboek)
  Omdat niet elk kind in het basismateriaal alle oefenstof nodig heeft, biedt Taal actief voor iedere jaargroep een plusboek voor taalbegaafde kinderen. Zij werken in het plusboek tijdens de zelfstandig werkenlessen van Taal verkennen. Tijdens de andere lessen doen zij mee met de rest van de groep.
 • Verschillen met de derde versie
  In de nieuwe Taal actief zijn de sterke punten uit de vorige editie behouden en belangrijke vernieuwingen doorgevoerd.
 • Weet wat je leert
  Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Met Taal actief maakt u ze daarvan bewust. Elk taalboek en werkboek start met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen alle taalvoelen die ze de komende thema’s gaan leren. Elke les begint u met het instapkaartje, waarop staat wat de kinderen gaan leren. Elke les eindigt u met het uitstapkaartje als reflectiemoment.
 • Woordenschat didactiek
  In Taal actief wordt expliciet en veel aandacht besteed aan woordenschat. De woordenschatlijn is ontwikkeld met woordenschatdeskundigen Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft en volgt hun succesvolle methodiek Met woorden in de weer.
 • Woordenschat extra
  Taal actief besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Voor de meeste kinderen is dat voldoende. Maar speciaal voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een apart programma: woordenschat extra.

Spelling

 • Combinatiegroepen
  Door de afwisseling tussen leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken is Taal actief Spelling goed te gebruiken in combinatiegroepen. In de handleiding staat precies aangegeven wanneer de ene groep instructie krijgt en wat de andere groep dan zelfstandig doet.
 • Dictees
  Toetsing gebeurt aan de hand van twee dictees. Het woordendictee aan het begin van week 4 en het zinnendictee aan het eind van week 4.
 • Differentiatie: je eigen niveau
  Differentiëren op drie niveaus is met Taal actief standaard, ook bij Spelling. Op basis van het aantal fouten in het oefendictee van de instructieles bepaalt u op welk niveau het kind start in de volgende les zelfstandig werken.
 • Directe instructie (IGDI-model)
  Taal actief hanteert het zogenaamde IGDI-model: interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Dit betekent dat uw uitleg de start vormt van het leerproces. Daarna
  passen de kinderen onder uw begeleiding de instructie toe bij enkele opdrachten.

  De kinderen die intensievere uitleg nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie. U sluit de les af door samen te reflecteren op de les.
 • Evaluatie en toetsing
  In Taal actief speelt toetsing een belangrijke rol. Het is een hulpmiddel om op verschillende momenten het niveau van kinderen te bepalen en de beste leerweg voor elk individueel kind uit te kiezen.
 • Integratie van leerlijnen
  De leerlijn spelling is optimaal afgestemd op de leerlijnen van Taal actief taal.
 • Materialen
  Net als bij de leerlijn taal bestaat de leerlijn spelling uit basismateriaal en extra materiaal.
 • Opbrengstgericht werken
  Omdat de zekerheid van goede resultaten een belangrijk uitgangspunt van Taal actief is, ondersteunt de structuur van Taal actief het ‘opbrengstgericht werken’ en het werken met groepsplannen.
 • Referentieniveaus
  Taal actief Spelling sluit volledig aan bij de kerndoelen en referentieniveaus.
 • Reflectie
  Taal actief gelooft in de kracht van reflectie en het expliciet verwoorden hiervan.
  Dit gebeurt in Taal actief op verschillende manieren:
  • Het leerdoel: welke spellingmoeilijkheid heb je geleerd, wat vind je nog moeilijk?
  • De beleving: wat vond je van de les?
  • De transfer: ken je andere woorden met deze spellingmoeilijkheid?
 • Schema materialen Spelling

  Basismateriaal Extra materiaal
  Werkboek spelling A/B Antwoordenboek
  Handleiding Map speciale spellingbegeleiding
  Digibordsoftware
  Oefensoftware spelling
 • Snelle lesvoorbereiding
  Taal actief is makkelijk om mee te werken. U bent er snel in thuis en u heeft door de overzichtelijke handleiding weinig voorbereidingstijd nodig, wat ook praktisch is voor invallers.
 • Speciale Spellingbegeleiding
  Soms heeft een kind niet genoeg aan de verlengde instructie om de opdracht te kunnen maken. In dat geval kunt u een beroep doen op de map speciale spelling begeleiding voor remedial teaching, die speciaal bij deze methode is ontworpen. De map is samengesteld door een ervaren remedial teacher en spellingexpert, er is een map voor iedere jaargroep.
 • Strategisch spellingonderwijs
  Het resultaat staat centraal in Taal actief, en dus ook in de leerlijn spelling. Aan de ontwikkeling van het spellingprogramma hebben diverse spellingspecialisten, leerkrachten en IB’ers meegewerkt. De thema’s van Spelling sluiten aan bij Taal.
 • Structureel herhalen en oefenen
  Goed leren spellen is een kwestie van oefenen. Taal actief laat kinderen veel oefenen, ook voor het woordendictee. Elke spellingcategorie komt per leerjaar meerdere malen en in alle leerjaren terug, maar dan met steeds moeilijkere woorden. Bij elke les zelfstandig werken is er een extra oefenblad beschikbaar.
 • Structuur en organisatie
  Het jaarprogramma van Taal actief Spelling beslaat 32 weken. De overige weken kunt u gebruiken voor uitloop of eigen projecten. Ook voor Spelling zijn er net als bij Taal een instapweek, parkeerweken en uitstapweek.
 • Verschillen met de derde versie
  In de nieuwe Taal actief zijn de sterke punten uit de vorige editie behouden en belangrijke vernieuwingen doorgevoerd.
 • Weet wat je leert
  Taal actief neemt kinderen serieus en informeert ze over wat ze leren. Elk werkboek start daarom met een visuele leerlijn. In deze leerlijn zien de kinderen alle spellingcategorieën die ze de komende thema’s gaan leren.
 • Werkwoordspelling
  Het goed leren vervoegen van werkwoorden is een van de uitdagingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Taal actief begint echter al vroeg met voorbereidende activiteiten in het taalprogramma. Vanaf eind groep 6 staan er wekelijks twee lessen werkwoordspelling op het programma.

Direct doen:

Brochure bekijkenBrochure bekijken Zichtzending aanvragenZichtzending aanvragen Proefles downloadenProefles downloaden Software proberenSoftware proberen Software bestellenSoftware bestellen
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.

Het product is toegevoegd aan de winkelwagen

Een moment geduld ...

Het product wordt aan uw winkelwagen toegevoegd.

Product al in winkelwagen

Van zichtzendingen kunnen er maar 1 per klant besteld worden.

Licentie al in winkelwagen

Het is niet mogelijk meerdere licenties met hetzelfde artikelnummer (bijvoorbeeld een licentiecontract en een proefabonnement) gelijktijdig in uw winkelmandje te hebben. Indien u deze licentie toch wil toevoegen aan uw winkelmandje zult u eerst de licentie met hetzelfde artikelnummer uit uw mandje moeten verwijderen.