VVE-erkenning voor Peuterplein en Kleuterplein

De veelgebruikte lesmethodes Peuterplein en Kleuterplein van Malmberg zijn sinds 8 oktober 2015 officieel erkend als integrale VVE-programma’s. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Peuterplein en Kleuterplein zijn door de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) beoordeeld als goed onderbouwd. Ook is voldaan aan de door de commissie gehanteerde criteria voor een VVE-programma.
Raai-de-Kraai-VVE-erkend-150
Peuterplein en Kleuterplein zijn educatieve methodes van uitgeverij Malmberg, bestemd voor kinderen van 0-6 jaar. De onafhankelijke erkenningscommissie van het NJI toetst VVE methodes op effectiviteit: werkt het programma en worden de beoogde doelen ermee bereikt. Een methode wordt bovendien pas als integraal programma erkend als op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De commissie roemt in haar rapport de materialen van Peuterplein en Kleuterplein. Ook is men zeer te spreken over de mate waarin ouderbetrokkenheid in de methodes wordt gestimuleerd.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang en vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd in groep 1 en 2 van de basisschool.
Scholen kunnen gebruikmaken van een subsidie (bv OKE) om een door het NJI erkende lesmethode voor VVE aan te schaffen. Deze subsidie kan worden aangevraagd in de gemeente van de school.

Kleuterplein en Peuterplein worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies die te vinden is op de website van het NJI (ww.nji.nl).

Direct doen:

Brochure bekijkenBrochure bekijken
Zichtzending aanvragenZichtzending aanvragen
Proefles downloadenProefles downloaden
Software proberenSoftware proberen
Software bestellenSoftware bestellen
Een moment geduld aub...
Uw winkelwagen is nog leeg.